Informačný systém ENVIRO

Environmental Mn/Cu status in relation to Creutzfeldt-Jakob Disease

Názov projektu: Environmental Mn/Cu status in relation to Creutzfeldt-Jakob Disease

Kód projektu:

Obdobie realizácie - Od: 04.2003

Obdobie realizácie - Do: 06.2005

Partneri:

Interné číslo SZU: RZ/2003/11

Rozpočet:

Poskytovateľ:

NIH Fogarty International Center 2D43TW00621 through the University of Iowa

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Vlasta Mašánová

Kľúčové slová:

Creutzfeldt-Jakobova choroba, Mn/Cu disbalancia, mangán, meď

Hlavná fakulta: Vedeckovýskumná základňa SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Vlasta Mašánová

Dátum vytvorenia: 02.12.2014 14.00.50

Dátum poslednej úpravy: 18.12.2014 14.48.04

Mena:

Anotácia:

Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJCh) je ochorenie s dlhou inkubačnou dobou, prejavujúce sa fatálnym neurodegeneratívnym poškodením organizmu. Experimentálne štúdie poukazujú, že nerovnováha pomeru Mn a Cu môžu zohrávať dôležitú rolu v patogenéze priónových chorôb. Cieľom projektu bolo možnú rolu koincidencie genetického rizikového faktoru a disbalancie Mn/Cu v oblasti s fokálne zvýšeným výskytom CJCh v SR.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

  •    ID záznamu
  •    Kód vzorky
  •    Mangán
  •    Meď
  •    Popis vzorky