Informačný systém ENVIRO

Genomické a negenomické účinky vitamínu D v prevencii a v liečbe osteopénie/ osteoporózy

Názov projektu: Genomické a negenomické účinky vitamínu D v prevencii a v liečbe osteopénie/ osteoporózy

Kód projektu: APVT-21-019702

Obdobie realizácie - Od: 09.2002

Obdobie realizácie - Do: 12.2005

Partneri:

Interné číslo SZU: APVV/2002/3

Rozpočet:

Poskytovateľ:

Ministerstvo školstva, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Viera Spustová

Kľúčové slová:

inzulínová senzitivita, vitamín D, parathormón, negenomické účinky, osteopénia/ osteoporóza, intracelulárne Ca, genomické účinky, lipidový metabolizmus

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Viera Spustová

Dátum vytvorenia: 05.12.2014 11.34.25

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 28.05.2015 11.48.39

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Mena:

Anotácia:

Projekt bol zameraný na vyšetrenie bilancie minerálov, lipidový metabolizmus, regulátory kalcium-fosfátového metabolizmu, vitamín D, inzulínovú senzitivitu, markery kostného metabolizmu a denzitu kosti u pacientiek s osteopéniou/ osteoporózou. V klinickej štúdii sa sledoval vplyv suplementácie stredne vysokých dávok vitamínu D na inzulínovú senzitivitu a sledovanie genomických a negenomických účinkov.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    25-hydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    Advanced glycosylated end products (AGE)
 •    Advanced glycosylated end products (AGE)
 •    Advanced oxidated protein product (AOPP)
 •    Advanced oxidated protein product (AOPP)
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S
 •    Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S
 •    Body Mass Index
 •    CRP (C-reaktívny proteín)
 •    CRP (C-reaktívny proteín)
 •    CRP (C-reaktívny proteín) supersenzitívny
 •    CRP (C-reaktívny proteín) supersenzitívny
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    Diagnóza
 •    Diuréza
 •    Diuréza
 •    Diuréza
 •    Fosfor - S
 •    Fosfor - S
 •    Frakčná exkrécia fosforu
 •    Frakčná exkrécia fosforu
 •    Frakčná exkrécia horčíka
 •    Frakčná exkrécia horčíka
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Fraktúry
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    HDL cholesterol - S
 •    HDL cholesterol - S
 •    Hmotnosť
 •    Horčík - S
 •    Horčík - S
 •    Horčík ionizovaný
 •    Horčík ionizovaný
 •    Horčík ionizovaný
 •    Cholesterol - S
 •    Cholesterol - S
 •    ID
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu
 •    Kostná hustota krčku femuru (NF BMD)
 •    Kostná hustota lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 BMD)
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín - U
 •    Kreatinín - U
 •    Kreatinín - U
 •    Odpad fosforu - U
 •    Odpad fosforu - U
 •    Odpad horčíka - U
 •    Odpad horčíka - U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Osteokalcín - S
 •    Osteokalcín - S
 •    Parathormón - S
 •    Parathormón - S
 •    Parathormón - S
 •    Triacylglyceroly
 •    Triacylglyceroly
 •    T-skóre krčka femuru (FT Skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L1 (L1T skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L2 (L2T skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L3 (L3T skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L4 (L4T skóre)
 •    T-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 T skóre)
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik - U
 •    Vápnik - U
 •    Vápnik - U
 •    Vápnik intracelulárny (Ca-i)
 •    Vápnik intracelulárny (Ca-i)
 •    Vápnik ionizovaný (Ca2+)
 •    Vápnik ionizovaný (Ca2+)
 •    Vápnik ionizovaný (Ca2+)
 •    Vápnik/Kreatinín
 •    Vápnik/Kreatinín
 •    Vápnik/Kreatinín
 •    Vek
 •    Vek menoupauzy
 •    Výška