Informačný systém ENVIRO

Heavy metals (Pb, Cu, Zn, Se) in pathogenesis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Názov projektu: Heavy metals (Pb, Cu, Zn, Se) in pathogenesis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Kód projektu: 19-00-04

Obdobie realizácie - Od: 01.2005

Obdobie realizácie - Do: 12.2007

Partneri:

University of Iowa, Prof. Laurence Fuortes, M.D.; Lekárska fakulta UK, Prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.

Interné číslo SZU: RZ/2005/15

Rozpočet: 12000,00

Poskytovateľ:

NIH Fogarty International Center though the University of Iowa

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Laurence Fuortes

Kľúčové slová:

ťažké kovy, ADHD, deti, pyknogenol, suplementácia

Hlavná fakulta: Vedeckovýskumná základňa (v čase projektu), momentálne Lekárska fakulta SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Iveta Uhnáková

Dátum vytvorenia: 02.12.2014 14.05.42

Dátum poslednej úpravy: 18.12.2014 14.48.38

Mena: Dolár

Anotácia:

Sledovanie vplyvu Pyknogenolu® na hladiny vybraných kovov (Pb, Cu, Zn, Se) u detí s ADHD po mesačnej suplementácii.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    ID záznamu
 •    Meď
 •    Meď
 •    Meď
 •    Olovo
 •    Olovo
 •    Olovo
 •    Selén
 •    Selén
 •    Selén
 •    Zinok
 •    Zinok
 •    Zinok