Informačný systém ENVIRO

Preventívne účinky funkčných potravín obohatených o prírodné zdroje bioaktívnych látok na rizikové faktory chronických degeneratívnych chorôb

Názov projektu: Preventívne účinky funkčných potravín obohatených o prírodné zdroje bioaktívnych látok na rizikové faktory chronických degeneratívnych chorôb

Kód projektu: 2006/17-SZU-12

Obdobie realizácie - Od: 09.2007

Obdobie realizácie - Do: 09.2010

Partneri:

Interné číslo SZU: MZ/2007/38

Rozpočet: 8290300,00

Poskytovateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Alexander Maďarič

Kľúčové slová:

funkčná potravina, bioaktívne látky, imunita organizmu.

Hlavná fakulta: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Martina Valachovičová

Dátum vytvorenia: 02.12.2014 10.08.57

Dátum poslednej úpravy: 18.12.2014 14.45.27

Mena: Slovenská Koruna

Anotácia:

Sledovanie účinkov novo vyvinutej funkčnej potraviny na báze bioaktívnych látok flavonoidov z ich prírodných rastlinných zdrojov a metylovaných zlúčenín selénu (selenizovaná cibuľa) na rizikové faktory chronických degeneratívnych chorôb a zdravotný stav organizmu

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    Alanín transamináza (ALT)
 •    Albumín - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Aspartát aminostransferáza (AST)
 •    Asymetrický dimetylarginín
 •    Bazofily
 •    Beta karotén
 •    Celkové bielkoviny
 •    Celkový antioxidačný status (TAS)
 •    Draslík
 •    Eozinofily
 •    Erytrocyty
 •    Etylgalokatechín (EGC)
 •    Etylgalokatechín galát (EGCg)
 •    Etylkatechín
 •    Etylkatechýn galát (ECg)
 •    Glukóza - S
 •    Glutatión
 •    Glutatión v erytrocytoch
 •    HDL cholesterol - S
 •    Hematokrit
 •    Hemoglobín celkový
 •    Homocysteín
 •    Horčík - S
 •    Cholesterol - S
 •    ID záznamu
 •    Imunologický parameter CD11b/GR
 •    Imunologický parameter CD11b/Ly
 •    Imunologický parameter CD11b/Mo
 •    Imunologický parameter CD19+
 •    Imunologický parameter CD3+
 •    Imunologický parameter CD3+DR+
 •    Imunologický parameter CD3-CD16
 •    Imunologický parameter CD4/CD8
 •    Imunologický parameter CD4+
 •    Imunologický parameter CD54/Gr
 •    Imunologický parameter CD54/Ly
 •    Imunologický parameter CD54/Mo
 •    Imunologický parameter CD62L/GR
 •    Imunologický parameter CD62L/Ly
 •    Imunologický parameter CD62L/Mo
 •    Imunologický parameter CD8+
 •    Konjugované diény
 •    Krivky erytrocitov
 •    Kyselina močová - S
 •    LDL cholesterol - S
 •    Leukocyty
 •    Lymfocyty
 •    Malondialdehyd
 •    Monocyty
 •    Neutrofily
 •    Priemerný bunkový hemoglobín
 •    Selén
 •    Sodík
 •    Stredná farebná koncentrácia (MCHC)
 •    Stredný objem erytrocytov (MCV)
 •    Stredný objem trombocytov
 •    Stredný objem trombocytov (MPV)
 •    Superoxiddizmutáza v erytrocytoch
 •    Triacylglyceroly
 •    Vápnik - S
 •    Vitamín A
 •    Vitamín B12
 •    Vitamín C
 •    VLDL cholesterol - S
 •    Železo