Informačný systém ENVIRO

Renálna osteodystrofia - nové perspektívy prevencie a terapie

Názov projektu: Renálna osteodystrofia - nové perspektívy prevencie a terapie

Kód projektu: APVT-21-033002

Obdobie realizácie - Od: 01.2004

Obdobie realizácie - Do: 06.2007

Partneri:

FNsP akad. L. Dérera Bratislava, (I. interná klinika, Geriatrická klinika, Oddelenie klinickej farmakológie)

Interné číslo SZU: APVV/2004/10

Rozpočet:

Poskytovateľ:

Ministerstvo školstva, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Rastislav Dzúrik

Kľúčové slová:

inzulínová senzitivita, vitamín D, parathormón, negenomové účinky, osteodystrofia, intracelulárne Ca, genómové účinky, DNA damage

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Viera Spustová

Dátum vytvorenia: 05.12.2014 12.58.07

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 28.05.2015 13.41.07

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Mena:

Anotácia:

Vo výskumnom projekte sa skúmali kalciemické aj nekalciemické účinky vitamínu D u pacientov s chronickým ochorením obličiek. Viaceré účinky vitamínu D sú z hľadiska biológie organizmu mimoriadne významné (napr. imunologické, inzulínová senzitivita ako včasný znak aterosklerózy, protizápalové, atď.). Práve tieto boli kľúčovým predmetom riešenia projektu.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    1,25-dihydroxyvitamín D
 •    1,25-dihydroxyvitamín D
 •    1,25-dihydroxyvitamín D
 •    1,25-dihydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    Albumín - S
 •    Albumín - S
 •    Albumín - S
 •    Albumín - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S
 •    Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S
 •    Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S
 •    Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S
 •    Body Mass Index
 •    Body Mass Index
 •    Body Mass Index
 •    Body Mass Index
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    Diuréza
 •    Diuréza
 •    Diuréza
 •    Diuréza
 •    Draslík
 •    Draslík
 •    Draslík
 •    Draslík
 •    Fosfor - S
 •    Fosfor - S
 •    Fosfor - S
 •    Fosfor - S
 •    Frakčná exkrécia fosforu
 •    Frakčná exkrécia fosforu
 •    Frakčná exkrécia fosforu
 •    Frakčná exkrécia fosforu
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    Hmotnosť
 •    Hmotnosť
 •    Hmotnosť
 •    Hmotnosť
 •    Hydrogénuhličitanový anión (HCO3-)
 •    Hydrogénuhličitanový anión (HCO3-)
 •    Hydrogénuhličitanový anión (HCO3-)
 •    Hydrogénuhličitanový anión (HCO3-)
 •    ID
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu
 •    Kolagén typ 1 α 1 (Col1a1) - polymorfizmus
 •    Kostná hustota krčku femuru (NF BMD)
 •    Kostná hustota lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 BMD)
 •    Kostná hustota trochantér (Tr BMD)
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín - U
 •    Kreatinín - U
 •    Kreatinín - U
 •    Kreatinín - U
 •    Kyselina močová - S
 •    Kyselina močová - S
 •    Kyselina močová - S
 •    Kyselina močová - S
 •    Menopauza
 •    Močovina - S
 •    Močovina - S
 •    Močovina - S
 •    Močovina - S
 •    Odpad fosforu - U
 •    Odpad fosforu - U
 •    Odpad fosforu - U
 •    Odpad fosforu - U
 •    Odpad horčíka - U
 •    Odpad kreatinínu - U
 •    Odpad kreatinínu - U
 •    Odpad kreatinínu - U
 •    Odpad močoviny -U
 •    Odpad močoviny -U
 •    Odpad močoviny -U
 •    Odpad močoviny -U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Osteokalcín - S
 •    Osteokalcín - S
 •    Osteokalcín - S
 •    Osteokalcín - S
 •    Osteoprotegerín
 •    Osteoprotegerín
 •    Osteoprotegerín
 •    Osteoprotegerín
 •    Parathormón - S
 •    Parathormón - S
 •    Parathormón - S
 •    Parathormón - S
 •    Pohlavie
 •    Prívod bielkovín
 •    Prívod bielkovín
 •    Prívod bielkovín
 •    Prívod bielkovín
 •    Proteinúria kvantitatívna -U
 •    Proteinúria kvantitatívna -U
 •    Proteinúria kvantitatívna -U
 •    Proteinúria kvantitatívna -U
 •    RANKL
 •    RANKL
 •    RANKL
 •    RANKL
 •    Sodík
 •    Sodík
 •    Sodík
 •    Sodík
 •    Súčin Vápnik-S Fosfor-S
 •    Súčin Vápnik-S Fosfor-S
 •    Súčin Vápnik-S Fosfor-S
 •    Súčin Vápnik-S Fosfor-S
 •    Tlak krvi diastolický
 •    Tlak krvi diastolický
 •    Tlak krvi diastolický
 •    Tlak krvi diastolický
 •    Tlak krvi systolický
 •    Tlak krvi systolický
 •    Tlak krvi systolický
 •    Tlak krvi systolický
 •    T-skóre krčka femuru (FT Skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L1 (L1T skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L2 (L2T skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L3 (L3T skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L4 (L4T skóre)
 •    T-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 T skóre)
 •    T-skóre trochanteru (TrT skóre)
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α) - polymorfizmus
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik intracelulárny (Ca-i)
 •    Vápnik intracelulárny (Ca-i)
 •    Vápnik ionizovaný (Ca2+)
 •    Vápnik ionizovaný (Ca2+)
 •    Vápnik ionizovaný (Ca2+)
 •    Vápnik ionizovaný (Ca2+)
 •    Vek
 •    Výška
 •    Výška
 •    Výška
 •    Výška
 •    Z-skóre krčku femuru (NFZscore)
 •    Z-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L14Zscore)
 •    Z-skóre trochanteru (TrFZscore)
 •    Železo
 •    Železo
 •    Železo
 •    Železo