Informačný systém ENVIRO

SIALON - Capacity Building in Prevalence Estimation Using Non-Invasive Methods among MSM in Southern and Eastern Europe

Názov projektu: SIALON - Capacity Building in Prevalence Estimation Using Non-Invasive Methods among MSM in Southern and Eastern Europe

Kód projektu: Grant agreement 2007 309

Obdobie realizácie - Od: 04.2008

Obdobie realizácie - Do: 03.2010

Partneri:

Centre for Epidemiological Studies on HIV/AIDS in Catalonia (CEESCAT), Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona, Spain, Regional Public Health and Health Promotion Centre, Maribor, Slovenia, ACCEPT Association, Bucharest, Romania, National Reference Centre for HIV/AIDS - Slovak Medical University, Bratislava, Slovakia, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic, Monitoring and Evaluation Division, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), Geneva, Switzerland Azienda ULSS 20 – Veneto Region, Verona, Italy

Interné číslo SZU: EU/8/2008/34

Rozpočet: 74234,13

Poskytovateľ:

Public Health Executive Agency (PHEA)

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Massimo Mirandola

Kľúčové slová:

HIV, AIDS, muži, homosexuáli

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Danica Staneková

Dátum vytvorenia: 02.12.2014 11.19.08

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 14.04.2015 08.53.15

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Mena: Euro

Anotácia:

Projekt bol zameraný na štúdium prevalencie infekcie HIV v skupine mužov, ktorí majú styk s mužmi . Išlo o multi-centrickú biologicko-behaviorálnu štúdiu a priesku vykonaný v siedmych miestach južnej a východnej Európy: Atény, Grécko; Barcelona, Španielsko, Bratislava, Slovensko; Bukurešť, Rumunsko; Ljubljana, Slovinsko; Praha, Česká republika; Verona, Taliansko. Prieskum bol navrhnutý tak, aby získal odhad prevalencie infekcie HIV v skupine mužov, ktorí majú styk s mužmi navštevujúcich na gay miestach. Prostredníctvom surveillance 2. generácie sa sledoval výskyt infekcie HIV v skupine MSM testovaním zo slín vo vzťahu k rizikovému správaniu MSM.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Regional Centre for Health Promotion, ULSS 20 – Veneto Region, Verona, Italy

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

  •    Dátum odberu
  •    Kód klienta
  •    Miesto odberu
  •    Výsledok HIV testu