Informačný systém ENVIRO

Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík

Názov projektu: Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík

Kód projektu: 26240220022

Obdobie realizácie - Od: 10.2009

Obdobie realizácie - Do: 05.2012

Partneri:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Interné číslo SZU: ASFEU/2009/4

Rozpočet: 487790,00

Poskytovateľ:

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Martina Valachovičová

Kľúčové slová:

výživa, rastlinná potrava

Hlavná fakulta: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Lekárska fakulta SZU

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Martina Valachovičová

Dátum vytvorenia: 02.12.2014 10.50.21

Dátum poslednej úpravy: 09.01.2015 10.10.41

Mena: Euro

Anotácia:

Rastlinná potrava môže mať významné zdravotné efekty, ktoré sa sledovali u subjektov s rôznymi stravovacími návykmi. Výsledky sa následne využili na primárnu prevenciu voči ochoreniam

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    Alanín transamináza (ALT)
 •    Albumín - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Apoliproteín A
 •    Aspartát aminostransferáza (AST)
 •    Beta karotén
 •    Body Mass Index
 •    Celkové bielkoviny
 •    Celkový antioxidačný status (TAS)
 •    Draslík
 •    Erytrocyty
 •    Glukóza - S
 •    HDL cholesterol - S
 •    Hematokrit
 •    Hemoglobín celkový
 •    Homocysteín
 •    Horčík - S
 •    Cholesterol - S
 •    ID záznamu
 •    Interleukín-6
 •    Inzulín - S
 •    Koenzým Q10
 •    Konjugované diény
 •    Kyselina močová - S
 •    LDL cholesterol - S
 •    Leukocyty
 •    Malondialdehyd
 •    Pohlavie
 •    Sodík
 •    Stravovanie
 •    Triacylglyceroly
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α)
 •    Vápnik - S
 •    Vek
 •    Vitamín A
 •    Vitamín B6
 •    Vitamín C
 •    VLDL cholesterol - S
 •    Železo