Informačný systém ENVIRO
Na tejto stránke je zobrazený zoznam projektov vo vytvorenej metadatabáze environmentálnych vplyvov s vedeckými výskumami na podporu tvorby politík verejného zdravotníctva. Tento nástroj slúži pre kolaboráciu a prepájanie informácií v existujúcich, alebo vytvorených databázach na tvorenie agregovaných informácii pre potreby vedeckého výskumu a vzdelávania expertov. V prípade záujmu o viac informácii k príslušnému projektu je potrebné vyplniť žiadosť.


Názov projektu: Autor: Oblasti výskumu:
Merané veličiny: Kľúčové slová: Podmienka:

Zoznam projektov Hlavný zodpovedný riešiteľ Oblasti výskumu Zoznam meraných veličín Kľúčové slová
ELSPAC –Európska longitudinálna štúdia tehotenstva a detstva (European Longitudial Study of Pregnancy and Childhood) Administrátor SZU Behaviorálne faktory Biologické faktory Populácia - ľudská Číslo Dátum Evidenčné číslo B1_A B1_B B1_BI B1_BII1 B1_BII2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 C1_A C1_B C1_BI1 C1_BI2 D1_A D1_B D1_BI1 D1_BI2 E1 E2 E3 G1 G2_A G2_B G3 G4_A G4_B G4_C G4_D G4_E G4_F G4_G G4_H G4_H_T1 G4_H_T2 G4_H_T3 G5_A G5_B G5_C G5_D G5_E G5_F G5_G G6_A G6_B G6_C G6_D G6_E G6_F G6_G G6_H G6_I G6_J G6_K G6_L G6_M G6_N G6_O G6_P G6_Q G6_R G6_S G7 G7_A G7_B G7_C G7_D G7_E G8 G8_A G8_B G8_C G8_D G8_E G8_F G9_A G9_B G9_C H1I H1II H2 H3 H3I H4 H4I H5 H5I H6 H7A H7B H7C H8 H9A H9B H9C H9D H9E H10 H11A H11B H12A H12B H12C H13 H14A H14B H15 H16IA H16IB H16IC H16ID H16IIA H16IIB H16IIC H16IID H16IIIA H16IIIB H16IIIC H16IIID H16IVA H16IVB H16IVC H16IVD H16IV1 H16IV2 H16IV3 H17A H17B H18A H18B H18C H18D H18E H18F H18G H18H H18I H18J H18K H18L H18M H18M1 H18M1I H18M2 H18M2I H18M3 H18M3I H18M4 H18M4I H18M5 H18M5I H19 H20A H20B H20C H20D H21A H21B H21C H21D H22 H23 H24IA H24IB H24IC H24ID H24IE H24IF H24IG H24IG1 H24IH H24IIA H24IIB H24IIC H24IID H24IIE H24IIF H24IIG H24IIG1 H24IIH H24IIIA H24IIIB H24IIIC H24IIID H24IIIE H24IIIF H24IIIG H24IIIG1 H24IIIH H25A H25A1 H25B H25B1 H26 H27A H27B H27C H27D H27E H27E1 H28IA H28IB H28IIA H28IIB H29A H29A1 H29B H29B1 H30A H30B H31IA H31IB H31IIA H31IIB H32 H33A H33B H33C H33D H33E H33F H33G H33H H33I H33I1 H33I1I H33I2 H33I2I H33I3 H33I3I H34A H34B H34C H34D H34E H34F H34G H34H H34H1 H34H1I H34H2 H34H2I H34H3 H34H3I F1_A F1_B F1_C F1_D F1_E F1_F F1_G F1_H F1_I F1_J F1_K F1_L F1_M F1_N F1_NI F1_NII F1_NIII F1_NIV F1_O F1_P F1_Q F1_R F1_S F1_SI F1_T F1_U F1_UI F1_UII F1_UIII F1_UIV F2_A F2_B F2_C F2_D1 F2_D2 F2_D3 F2_E F3_D1OD F3_D1DO F3_NEM1 F3_CH1 F3_L1 F3_D2OD F3_D2DO F3_NEM2 F3_CH2 F3_L2 F3_D3OD F3_D3DO F3_NEM3 F3_CH3 F3_L3 F3_D4OD F3_D4DO F3_NEM4 F3_CH4 F3_L4 F3_D5OD F3_D5DO F3_NEM5 F3_CH5 F3_L5 F4_A F4_B1 F5_A F5_BI F5_BII F5_BIII F6_A F6_AI F6_AII F6_AIII F6_AIV F6_AV F7_A F7_BI F8_A F8_BI F9_A F9_BI F9_BII H1 H7 H9 H11 H12 H14 H16 H17 H18 H20 H21 H24 H25 H27 H28 H29 H30 H31 H33 H34 H35 H36 I1 I2 A1 A2A A2B A2C A2D A2E A2F A2G A2H A2I A2J A2K A2L A2M A2N A2O A2P A2Q A2R A2S A2T A2U A2V A2W A2X A2Y A2Z A2Z1 A2Z1I A2Z2 A2Z2I A2Z3 A2Z3I A2Z4 A2Z4I A2Z5 A2Z5I A3A A3B A3C A3D A3E A3F A3G A3H A3I A3J A3K A3L A3M A3N A3O A3P A3P1 A3P1I A3P2 A3P2I A3P3 A3P3I A3P4 A3P4I A3P5 A3P5I A4A1 A4B1 A4C1 A4A2 A4B2 A4C2 A4A3 A4B3 A4C3 A4A4 A4B4 A4C4 A4A5 A4B5 A4C5 A4A6 A4B6 A4C6 A4A7 A4B7 A4C7 A4A8 A4B8 A4C8 A4A9 A4B9 A4C9 A4A10 A4B10 A4C10 A5A A5B A5C A6A1I A6A1II A6A1III A6B1 A6A2I A6A2II A6A2III A6B2 A6A3I A6A3II A6A3III A6B3 A6A4I A6A4II A6A4III A6B4 A6A5I A6A5II A6A5III A6B5 A7A A7B A7C A7D A7E A7F A7G A7H A7I A7J A7K A7L A7M A7N A7O A7P A7Q A7R A7S A7T A7U A7V A7V1 A7V1I A7V2 A7V2I A7V3 A7V3I A7V4 A7V4I A7V5 A7V5I A8A A8B A9 A9I A9II A10A A10B A10C A10D A10E A10F A10G A10H A10I A10J A10K A10K1 A11 A12 A13IA A13IB A13IB1 A13IB2 A13IC A13ID A13ID1 A13ID2 A13ID3 A13IIA A13IIB A13IIB1 A13IIB2 A13IIC A13IID A13IID1 A13IID2 A13IID3 A13IIIA A13IIIB A13IIIB1 A13IIIB2 A13IIIC A13IIID A13IIID1 A13IIID2 A13IIID3 A14A A14B A14C A14D A15 A15A A15B A15C A15D A15E A15F A15G A15H A15H1 A15H2 A15H3 A2_A A2_B A3_A A3_B A4_A A4_B A5_A A5_B A6_A A6_B A7_A A7_B A7_C_1_I A7_C_2_I A7_D_1_I A7_D_2_I A7_D_3_I A7_D_4_I A7_C_1_II A7_C_2_II A7_D_1_II A7_D_2_II A7_D_3_II A7_D_4_II A7_C_1_III A7_C_2_III A7_D_1_III A7_D_2_III A7_D_3_III A7_D_4_III A8 A9_A A9_B A10 A11_A A11_A_TEXT A11_B A11_C A11_D G1_A G2_A1D G2_A2D G2_ADIA G2_AL G2_B1D G2_B2D G2_BDIA G2_BL G2_C1D G2_C2D G2_CDIA G2_CL G2_D1D G2_D2D G2_DDIA G2_DL G2_E1D G2_E2D G2_EDIA G2_EL G2_F1D G2_F2D G2_FDIA G2_FL G2_G1D G2_G2D G2_GDIA G2_GL G4 G5 G6 G7_BI G7_BII G7_BIII G7_BIV G7_CI G7_CII G7_CIII G7_CIV G8_I G8_II I1A I1B I1C I1D I1E I1F I1G I1H I1I I1J I1K I1L I1M I1N I1O I1P I1Q I1R I1S I3A I3B I3C I3D I3E I3F I3G I3H I3I I3J I3K I3L I3M I3N I3O I3P I3Q I3R I3S I3T I3U I3V I3W I4A I4B I4C I4D I4E I4F I4G I4H I4I I4J I4K I4K1 I4K2 I5 I6 I7 I8A I8B I8C I8D I9IA I9IB I9IC I9ID I9IE I9IF I9IIA I9IIB I9IIC I9IID I9IIE I9IIF I9G I9G1 I9G1I I9G1II I9G2 I9G2I I9G2II I9G3 I9G3I I9G3II I10 I11A I11B I11C I11D I11E I11F I11G I11H I11I I12A I12B I12C I13A I13B I13C I13D I13E I14A I14B I14C1 I14C2 I14C3 I15 I15I I15II I15III I16A1 I16A2 I16A3 I16B1 I16B2 I16B3 I16C1 I16C2 I16C3 I16D1 I16D2 I16D3 I16E1 I16E2 I16E3 I16F1 I16F2 I16F3 I16G1 I16G2 I16G3 I16H1 I16H2 I16H3 I16I1 I16I2 I16I3 I16J1 I16J2 I16J3 I17 I18 I19 I20 I20I I20II I20III I21 I22 I23 I23A I23BI I23BII I23BIII I23BIV I23BV I23CI I23CII I23CIII I23CIV A2_C A2_D A2_E A2_F_I A2_F_II A2_F_III A2_G A2_C1 A2_D1 A2_E1 A2_F1_I A2_F1_II A2_F1_III A2_G1 A3_C A3_D A3_E A3_F A3_G A3_H A3_I A3_J A3_K A3_L A3_M A3_N A3_O A3_P A3_Q A3_R A3_S A3_S_I A3_S_II A3_S_III A4_C A4_D A4_E A4_F A4_G A4_H A4_I A4_J A4_K A4_L A4_L_I A4_L_II A4_L_III A5_C A5_D A5_E A5_F A5_G A5_H A5_I A5_J A5_K A5_L A5_M A5_N A5_O A5_O_I_1 A5_O_I_2 A5_O_II_1 A5_O_II_2 A5_O_III_1 A5_O_III_2 A5_O_IV_1 A5_O_IV_2 A5_O_V_1 A5_O_V_2 A7_C A7_C_I J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21A B1A B1A1 B1B B1B1 B1C B1C1 B1D B1D1 B1E B1E1 B1F B1F1 B1G B1G1 B1H B1H1 B1I B1I1 B1J B1J1 B1K B1K1 B1L B1L1 B1M B1M1 B1N B1N1 B1O B1O1 B1P B1P1 B1Q B1Q1 B1R B1R1 B1S B1S1 B1T B1T1 B1U B1U1 B1V B1V1 B1W B1W1 B1X B1X1 B1XI B1Y B1Y1 B1YI B2 B2A B2A1 B2B B2B1 B2C B2C1 B2D B2D1 B2E B2E1 B3A B3B B3C1 B3C2 B3C3 B4A B4B B4B1 B4B2 B4B3 B4C B4C1 B4C2 B4C3 B5A B5A1 B5B B5B1 B5C B5C1 B5D B5D1 B5E B5E1 B5F B5F1 B5G B5G1 B5H B5H1 B5I B5I1 B5J B5JI B5JI1 B5JI2 B5JII B5JII1 B5JII2 B5JIII B5JIII1 B5JIII2 B6A B6B B6C B6D B6E B6F B6G B6H B6I B6J B6J1 B6J1I B6J2 B6J2I B6J3 B6J3I B7A B7B B7C B7D B7E B7F B7G B7H B7I B7J B7J1 B7J1I B7J2 B7J2I B7J3 B7J3I B8A B8B B8C B8D B8E B8F B8G B8H B8I B8J B8K B8K1 B8K1I B8K2 B8K2I B8K3 B8K3I B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B1_C B2_A B2_B B2_C B2_D B3_A B3_B_1 B3_B_2 B3_B_3 B3_C_I B3_C_II_1 B3_C_II_2 B3_C_II_3 B4_A B4_B B4_C_I B4_C_II B4_C_III B4_D B4_D_I B5_A B5_A_I B5_A_II B5_A_III_1 B5_A_III_2 B5_B B5_B_I B5_B_II B5_B_III_1 B5_B_III_2 B5_B_III_3 B6_A B6_B B6_C B6_D B6_E B6_F B6_G B6_H B6_I B6_J B6_K B7_A B7_B B7_C B7_D B7_E B7_F B7_G B7_H B7_I B7_J B7_K B7_K_I B7_K_II B7_K_III B8_A B8_A_VEK B8_A_MES B8_B B8_B_VEK B8_B_MES B8_C B8_C_VEK B8_C_MES B8_D B8_D_VEK B8_D_MES B8_E B8_E_VEK B8_E_MES B8_F B8_F_VEK B8_F_MES B8_G B8_G_VEK B8_G_MES B8_H B8_H_VEK B8_H_MES B8_I B8_I_VEK B8_I_MES B8_J B8_J_VEK B8_J_MES B8_K B8_K_VEK B8_K_MES B8_L B8_L_VEK B8_L_MES B8_M B8_M_VEK B8_M_MES B8_N B8_N_VEK B8_N_MES B8_O B8_O_VEK B8_O_MES B8_P B8_P_VEK B8_P_MES B8_Q B8_Q_VEK B8_Q_MES B8_Q_TEXT1 B8_Q_TEXT2 B9_A B9_B B9_C B9_D B9_E B9_F B9_G B9_I B9_J B9_K B9_L B9_M B9_H B9_N B9_O B9_P B9_Q B9_R B9_S B9_T B9_U B9_V B9_W B9_X B9_X_1 B9_X_2 B9_X_3 B9_X_4 B10_A B10_B1 B10_B1_I B10_B1_II B10_B1_III B10_B2 B10_B2_I B10_B2_II B10_B2_III B10_B3 B10_B3_I B10_B3_II B10_B3_III B11_A B11_B_I B11_B_II B11_B_III B11_B_IV B11_B_V B11_B_V_1 B11_B_V_2 B11_B_V_3 B12_A B12_B B12_C B12_D B12_E B12_F B12_G B12_H B12_I B13_A B13_AA B13_B B13_C_I B13_C_II B13_C_III B13_C_IV B13_C_V B13_C_VI B13_C_VII B13_C_VIII B13_C_IX B13_C_X B13_C_XI B13_C_XII B13_C_XII1 B13_C_XII2 B13_C_XII3 B13_C_XII4 B13_D_I B13_D_II B13_D_III B13_D_IV B13_D_V B14_A_I B14_A_II B15_A B15_B B16_A B16_A_1 B16_A_2 B16_A_3 B16_B B16_B_1 B16_B_2 B16_B_3 B16_C B16_C_1 B16_C_2 B16_C_3 B16_D B16_D_1 B16_D_2 B16_D_3 B17_A B17_B B17_C B17_D B18_A B18_B_I B18_B_II B19_A B19_B B20_A_I B20_A_II B20_A_III B20_B_I B20_B_II B20_B_III B20_C_I B20_C_II B20_C_III B20_D_I B20_D_II B20_D_III B20_E_I B20_E_II B20_E_III B20_F_I B20_F_II B20_F_III B20_G_I B20_G_II B20_G_III B20_H_I B20_H_II B20_H_III B20_I_I B20_I_II B20_I_III B20_J_I B20_J_II B20_J_III K1A K1B K1C K1D K1E K1F K1F1 K1F1I K1F2 K1F2I K1F3 K1F3I K2A K2B K2C K2D K2E K2E1 K2E1I K2E2 K2E2I K2E3 K2E3I K3A K3B K3C K4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 L1A L1B L1B1 L1B2 L1B3 L1C L1D L1E L1F L1G L1H L1H1 L1H2 L1H3 L2A L2B L2C L2D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42_A D42_B_I D42_B_II D42_C D43_I M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13A M13B M13C M13D M13E M13F M13G M13G1 M13G2 B20_K_I B20_K_I1 B20_K_I2 B20_K_II B20_K_II1 B20_K_II2 B20_K_III B20_K_III1 B20_K_III2 C1_A_I C1_C C1_D_ROKY C1_D_MES E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E44I E44II E1_A E1_B E2_I E3_I E4_I E6_A E6_B E7_A E7_B E7_C E7_D E7_E E7_F E7_G E7_H E7_H_I E7_H_II E9_A E9_A_I E9_A_II E9_B_I E9_B_II E9_B_III E9_C_I E9_C_II E10_A E10_B E10_C E10_D E10_E E11_A E11_B E12_A E12_B E13_A_I E13_A_II E13_B_I E13_B_II E14_A E14_B_I E14_B_II E14_B_III E14_B_IV E14_B_V E14_B_VI E14_B_VI11 E14_B_VI12 E14_B_VI21 E14_B_VI22 E14_B_VI31 E14_B_VI32 E15_A E15_B E15_C E15_D E15_E E15_F E15_G E15_H E15_H_I E15_H_II E15_H_III E16_A E16_B E16_C E16_D E16_E E16_F E16_G E16_H E16_I E16_J E17_A E17_B E19_A_I E19_A_II E19_A_III E19_A_IV E19_B_I E19_B_II E19_B_III E19_B_IV E19_C_I E19_C_II E19_C_III E19_C_IV E19_D_I E19_D_II E19_D_III E19_D_IV E19_D1 E19_D2 E19_D3 N1A N1A1 N1B N1B1 N1C N1C1 N1D N1D1 N1E N1E1 N1F N1F1 N1G N1G1 N1H N1H1 N1I N1I1 N1J N1J1 N1K N1K1 N1L N1L1 N1M N1M1 N1N N1N1 N1O N1O1 N1P N1P1 N1Q N1Q1 N1R N1R1 N1S N1S1 N1T N1T1 N1U N1U1 N1V N1V1 N1W N1W1 N1X N1X1 N1XI N1Y N1Y1 N1YI N2 N2A N2A1 N2B N2B1 N2C N2C1 N2D N2D1 N2E N2E1 N3A N3B N3C1 N3C2 N3C3 N4A N4B N4C N4C1 N4C2 N4C3 N5A N5A1 N5B N5B1 N5C N5C1 N5D N5D1 N5E N5E1 N5F N5F1 N5G N5G1 N5H N5H1 N5I N5I1 N5J N5JI N5JI1 N5JI2 N5JII N5JII1 N5JII2 N5JIII N5JIII1 N5JIII2 N6A N6B N6C N6D N6E N6F N6G N6H N6I N6J N6J1 N6J1I N6J2 N6J2I N6J3 N6J3I N7A N7B N7C N7D N7E N7F N7G N7H N7I N7J N7J1 N7J1I N7J2 N7J2I N7J3 N7J3I N8A N8B N8C N8D N8E N8F N8G N8H N8I N8J N8K N8K1 N8K1I N8K2 N8K2I N8K3 N8K3I D2_A D2_B D3_TEXT D4_TEXT D5_TEXT D7_A D7_B D7_C D7_D D7_E D7_F D7_G D7_H D7_H_1 D7_H_2 D7_I D8_A D8_B D9_A D9_A_I D9_A_II D9_B_I D9_B_II D9_B_III D9_C_I D9_C_II D10_A D10_B D10_C D10_D D10_E D10_F D10_G D10_H D10_I D10_J D11_A D11_B D11_C D11_D D11_E D12_A D12_B D13_A D13_B D14_A_I D14_A_II D14_B D15_A D15_B D15_C D15_D D15_E D15_F D15_G D15_H D16_A D16_B D17_A D17_B D18_A D18_B_I D18_B_II D18_B_III D18_B_IV D18_C_I D18_C_II D18_C_III D18_C_IV D18_D_I D18_D_II D18_D_III D18_D_IV D18_D_V D18_D_VI D19_A D19_B D19_C D19_D D20_A D20_B D20_C D20_D D20_E D20_F D20_G D20_G_I F1_A_I F1_A_II F1_A_III F1_B_I F1_B_II F1_B_III F1_B_IV F1_B_V F1_B_VI F1_B_VII F1_B_VIII F1_B_IX F1_B_IX1 F1_B_IX2 F1_B_IX3 F3_A F3_B_I F3_B_II F3_C_I F3_C_II F3_D_I F3_D_II F2A F2AI F2AII F4A F4B F4C F4D F4E F4F F4G F4H F4I F4J F4K F4L F4M F4N F4O F4P F4Q F4R F4S F4T F4U F4V F4W F4X F4X1 F4X1I F4X2 F4X2I F4X3 F4X3I F4X4 F4X4I F4X5 F4X5I F5A F5B F5C F5D F5E F5F F5G F5H F5I F5J F5K F8A F8B F8C F8D F9A F9B F9C F9D F9E F9F F9G F9H F10A F10B F10C F10D F10E F10F F10G F11A F11B F11C F11D F12A F12B F12C F12D F12E F12F F12G F13 F14 F15 F16A F16B F16C F16D F16E F17A F17B F17C F17D F17E F18 F19 F20A F20B F20C F20D F20E F20F F21 F22A F22B F22C F22D F22E F22F F22G F22H F22I F22J F22K F22L F22M F22N F22O F22P F22Q F22R F22S F22T F22U F22V F22W F22X O1A O1B O1C O1D O1E O1F O1G O1H O1H1 O1H1I O1H2 O1H2I O1H3 O1H3I O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11A O11B O12 O13 O14A O14BI O14BII O14BIII O14BIV O14BV O14BVI O14BVII O14BVIII O14BIX O14BX O14BX1 O14BX2 O14BX3 O14C G2 G2_A_I G2_A_II G4_I G4_J G4_K G4_L G4_M G4_N G4_O G4_P G4_Q G4_R G4_S G4_T G4_U G4_U_T1 G4_U_T2 G4_U_T3 G4_U_T4 G5_H G5_I G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 E1_A_I E1_A_II E1_A_III E1_B_I E1_B_II E1_B_III E1_B_IV E1_B_V E1_B_VI E1_B_VII E1_B_VIII E1_B_IX E3_A E3_B E3_C E4_A E4_B E4_C E4_D E4_D_I E5_A E5_B E5_C E6_C E6_D E6_E E6_E_I1 E6_E_I2 E6_E_II1 E6_E_II2 E6_E_III1 E6_E_III2 E7_H_1 E7_H_2 E7_H_3 E8_A E8_B_I_1 E8_B_I_2 E8_C_I E8_D_I_1 E8_D_I_2 E8_B_II_1 E8_B_II_2 E8_C_II E8_D_II_1 E8_D_II_2 E8_B_III_1 E8_B_III_2 E8_C_III E8_D_III_1 E8_D_III_2 P1A P1B P1C P1C1 P2 P3 P5 G1A G1B G1C G2A G2B G2C G2D G2E G2F G2G G2H G2I G2I1 G3A G3B G3C G7A1 G7B1 G7A2 G7B2 G7A3 G7B3 G7A4 G7B4 G7A5 G7B5 G10A G10B G10C G10D A1IA A1IB A1IC A1IIA A1IIB A1IIC A1IIIA A1IIIB A1IIIC A2 A3BI A3CIA A3CIB A3CIIA A3CIIB A4 A4I A4II A4III A5 A5I F11 F12 F16 F17 F20 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F31_I F31_II F32 F33 F34_A_I F34_A_II F34_B_I F34_B_II F34_B_III F34_B_TEXT F35_A F35_B F35_C F35_C_I F35_C_II B1BI1 B1BII1 B1BI2 B1BII2 B1BI3 B1BII3 B1CI B3I B4A1 B4A2 B5B2 H2A H2B H5A H5B1I H5B1II H5B1III H5B1IV H5B2I H5B2II H5B2III H5B2IV H5B3I H5B3II H5B3III H5B3IV H5B4I H5B4II H5B4III H5B4IV H5B5I H5B5II H5B5III H5B5IV H5C H5D H5E H7D H7E H7F H7FI H13AI H13AI1 H13AI2 H13AII H13AII1 H13AII2 H13AIII H13AIII1 H13AIII2 H13AIV H13AIV1 H13AIV2 H13AV H13AV1 H13AV2 H13AVI H13AVI1 H13AVI2 H13AVII H13AVII1 H13AVII2 H13AVIII H13AVIII1 H13AVIII2 H13AVIII3 H13B H13BI H13C H13D H13DI H13EI H13EII H13F H13G H15A H15B H15C H15D H15E H16A H16B H16C H16D H16E H16F H16G H16GI H16GII H8A H8B H8C H8D H8E H8F H10A H10B H10C H10D H10E H10F H10G H10H H10I H10J H10K H10L H10M H12IA H12IB H12IIA H12IIB H15A1 H15A2 H15B1 H15B2 H16H H16I H16J H16K H16L H16L1 H16L1I H16L2 H16L2I H16L3 H16L3I H16L4 H16L4I H16L5 H16L5I C1A C1B C1C1 C1C2 C1D1 C1D2 C1E1 C1E2 C1E3 C2A C2B C2C C2D C2E C2F C2G C2H C2I C2J C2K C2L C2L1 C2L2 C2L3 C3A C3B C3C1 C3C2 C3C3 I3 I4 I8 I9 I11 I12 I13 I14 I16 I2A I2B I2C I2D I2E I2F I2G I2H I2I D1A D1B D3I1 D3II1 D3III1 D3IV1 D3V1 D3I2 D3II2 D3III2 D3IV2 D3V2 D3I3 D3II3 D3III3 D3IV3 D3V3 D4AI D4AII D4B D4C D5A D5B D5C1 D5C2 D5C3 D6A D6B D6C1 D6C2 D6C3 D6D1 D6D2 D6D3 J1A J1B J1C J1D J2A J2B J2C J2D J1AI J1AII J1AIII J1AIV J1BI J1BII J1BIII J1BIV E1A E1B E3A E3BI E3BII E4A E4B E6A1 E6A2 E6A3 E6B1 E6B2 E6B3 E7A E7B K1BI K1BII K1CI K2C1 K2F K3 K4A K4B K4C K4D K4E K4F K4F1 K5 K6 K7 K8A K8B K8C K8D K8E K8E1 K9A K9B K10A K10B K11 K12 K13A K13B K13C K14 K15I K15II K16 K17A K17B K17C K18A K18B K18C K18D K18E K18F K18G K18H K18I K18I1 K18I1I K18I2 K18I2I K18I3 K18I3I K19A K19B K20A K20B K21 K22A K22B K22C G1_B G3_A G3_B G3_C G3_C_I G3_C_II G4_II G4_III G4_IV G4_V G4_V_1 G4_V_2 G5_II G5_III G5_IV G5_V G5_VI G5_TEXT G6_B_TEXT G7_A_I G7_A_II G7_A_III G7_B_I G7_B_II G7_B_III G7_C_I G7_C_II G7_C_III G7_D_I G7_D_II G7_D_III G7_E_I G7_E_II G7_E_III G7_F_I G7_F_II G7_F_III G7_G_I G7_G_II G7_G_III G7_H_I G7_H_II G7_H_III G7_I_I G7_I_II G7_I_III G7_J_I G7_J_II G7_J_III G7_K_I G7_K_II G7_K_III G7_L_I G7_L_II G7_L_III G7_M_I G7_M_II G7_M_III G7_N_I G7_N_I_1 G7_N_II G7_N_II_1 G7_N_III G7_N_III_1 G8_G G8_H G8_J G8_K G8_L G8_M G8_N G8_O G8_P G8_Q G8_R G8_R_I G8_R_II G9_A_I G9_A_II G9_B_I G9_B_II G9_C_I G9_C_II G9_D_I G9_D_II G9_E_I G9_E_II G9_F_I G9_F_II G9_G_I G9_G_II G9_H_I G9_H_II G9_I_I G9_I_II G9_J_I G9_J_II G9_K_I G9_K_II G9_L_I G9_L_II G9_M_I G9_M_II G9_N_I G9_N_II G9_O_I G9_O_I_1 G9_O_I_2 G9_O_I_3 G9_O_II G9_O_II_1 G9_O_II_2 G9_O_II_3 G10_A G10_B_1 G10_B_2 G10_B_3 G11_A G11_B_I G11_B_II G12_A_I G12_A_II G12_B_I G12_B_II G12_C_I G12_C_II G12_D_I G12_D_II G12_E_I G12_E_II G12_F_I G12_F_II G12_G_I G12_G_II G12_H_I G12_H_II G12_I_I G12_I_II G12_J_I G12_J_II G12_K_I G12_K_II G12_L_I G12_L_II G12_M_I G12_M_II G12_N_I G12_N_II G12_O_I G12_O_I_1 G12_O_I_2 G12_O_I_3 G12_O_II G12_O_II_1 G12_O_II_2 G12_O_II_3 G13_A G13_B_1 G13_B_2 G13_B_3 G14_A G14_B_I G14_B_II G15_A G15_B_I G15_B_II G15_C_I G15_C_II G15_C_III G15_C_IV G15_C_V G15_C_V_1 G15_C_V_2 G16_A G16_B G16_C G16_D G16_E G16_F G16_G G16_H G16_I G16_J G16_K G16_L G16_M G16_N G16_O G16_P G16_Q G16_R G16_S G16_T G16_U G16_V G16_W G16_X G16_Y G17_A G17_B G17_C G17_D G18_A G18_B_I G18_B_II G18_B_III G18_B_IV G18_B_V G18_B_VI G18_B_VI_T G18_B_VII G18_B_VIIT G18_C G18_D G18_E G19_A G19_A_I G19_A_II G19_B G19_B_I G19_B_II G19_C G19_C_I G19_C_II G19_D G19_D_I G19_D_II G19_E G19_E_I G19_E_II G19_F G19_F_I G19_F_II G19_G G19_G_I G19_G_II G19_H G19_H_I G19_H_II F1A1 F1A2 F1B F2B F3A1 F3A2 F3A3 F3A4 F3A5 F4I1 F4II1 F4I2 F4II2 F4I3 F4II3 F5II F5III F6I F6II F6III K1G K1H K1I K1J K1K K1L K1M K1N K1O K1P K1Q K1R K1S K1T K1U K1V K1W K1X K1Y K1Z K1ZA K1ZB K1ZC K1ZD K1ZE K1ZE1 K1ZE2 K1ZE3 K2 K2I K2II K2III L1F1 L1F2 L1F3 L2E L2E1 L2E2 L2E3 L3 L3A L3B L3C L4A1 L4A2 L4A3 L4B1 L4B2 L4B3 L5 L6 L1 L2 SIFR DATPOR M1A M1B M1C M1D M1E M1F M1G M1H M1I M1I1 M1I2 M1I3 M2A M2B M2C M2D M2E M2F G1I G1II G1III G1IV G1V G1VI1 G1VI2 G1VI3 G2II G2III G2IV G2V G2VI1 G2VI2 G2VI3 G3I G3II G3III G3IV G3V G3VI1 G3VI2 G3VI3 G4I G4II G4III G4IV G4V G4VI1 G4VI2 G4VI3 G5I G5II G5III G5IV G5V G5VI1 G5VI2 G5VI3 G6I G6II G6III G6IV G6V G6VI1 G6VI2 G6VI3 G7I G7II G7III G7IV G7V G7VI1 G7VI2 G7VI3 G8I G8II G8III G8IV G8V G8VI1 G8VI2 G8VI3 G9I G9II G9III G9IV G9V G9VI1 G9VI2 G9VI3 G10I G10II G10III G10IV G10V G10VI1 G10VI2 G10VI3 N3 N4 G19_I G19_I_I G19_I_II G20_I G20_II G20_III G21_I G21_II A1I A1II A2EI A2FI A2FII A2FIII1 A2FIII2 A3 A4A A4B A6A A6B A6C A6D A6E A6F A6G A6H A6I A6J A6K A6L A6M A6N A6O A6P A6P1 A6P2 A6P3 A6P4 A7CI A7CI1 A7CI2 A7CI3 A7CII A7CII1 A7CII2 A7CII3 A7CIII A7CIII1 A7CIII2 A7CIII3 A7CIV A7CIV1 A7CIV2 A7CIV3 A8C A8CI A8CII A10EI A10EII A10FI A10FII A11A A11B A11C A12A A12B A12C A13A A13B A13C A14E A16 A17 A18A A18B A18C A18D A18E A18F A18G A18H A19A A19B A19C A19DI A19DII A19DIII A19DIV A19DIV1 A19E A19EI A19F A19FI A19FII A19GI A19GII A19GIII A20A A20B A20C A20D A20E A1A A1B A1C A4C A4D A4E A4E1 A5D A5E A5F A5G A5H A5I1 A6C1 A13 A14 A16A A16B A16C A17A A17B A17C A17D A18 A19 A20 A21IA A21IB A21IC A21ID A21IE A21IF A21IG A21IIA A21IIB A21IIC A21IID A21IIE A21IIF A21IIG A21IIH A21IIJ A21IIK A21IIL A21IIM A21IIIA A21IIIB A21IIIC A21IIID A21IIIE A21IIIF A22A A22B A22C A22D A23 A24A A24B A24C A24C1 A25A A25B A25C A25D A25D1 A26 A27 A28 A29 A30A A30B A30C A30D A30E A30F A30G A30H A30I A30J A30K A30L A30M H1IA1 H1IA2 H1IA3 H1IB H1IBI H1IC H1ID H1IE H1IF H1IG1 H1IG2 H1IG3 H1IH H1IJ H1IJ1 H1IJ2 H1IIA1 H1IIA2 H1IIA3 H1IIB H1IIBI H1IIC H1IID H1IIE H1IIF H1IIG1 H1IIG2 H1IIG3 H1IIH H1IIJ H1IIJ1 H1IIJ2 H1IIIA1 H1IIIA2 H1IIIA3 H1IIIB H1IIIBI H1IIIC H1IIID H1IIIE H1IIIF H1IIIG1 H1IIIG2 H1IIIG3 H1IIIH H1IIIJ H1IIIJ1 H1IIIJ2 H2IAI H2IAII H2IB H2IC H2ID H2IE H2IF1 H2IF2 H2IF3 H2IG H2IH H2IJ H2IJ1 H2IJ2 H2IIAI H2IIAII H2IIB H2IIC H2IID H2IIE H2IIF1 H2IIF2 H2IIF3 H2IIG H2IIH H2IIJ H2IIJ1 H2IIJ2 H2IIIAI H2IIIAII H2IIIB H2IIIC H2IIID H2IIIE H2IIIF1 H2IIIF2 H2IIIF3 H2IIIG H2IIIH H2IIIJ H2IIIJ1 H2IIIJ2 I1_A_I I1_A_I1 I1_A_II I1_A_II1 I1_A_III I1_A_III1 I1_A_IV I1_A_IV1 I1_B_I I1_B_II I1_B_III I1_B_IV I2_A I2_A_TEXT I2_B I2_B_TEXT I3_A I3_B I3_B_I I3_B_II_1 I3_B_II_2 I3_C I4_I I4_II I4_III I4_IV I4_V I4_VI_1 I4_VI_2 I4_VI_3 I5_A_I I5_A_II I5_A_III I5_A_IV I5_B_I I5_B_II I5_B_III I5_B_IV I5_B_V I6_A_I I6_A_II I6_A_III I6_A_IV I6_B_I I6_B_II I6_B_III I6_B_IV B1F1I B1F1II B1G1I B1G1II B1H1I B1I1I B1I1II B1J1I B1J1II B1C2 B1D2 B1E2 B1F2I B1F2II B1G2I B1G2II B1H2 B1H2I B1I2I B1I2II B1J2I B1J2II B1K2 B1C3 B1D3 B1E3 B1F3I B1F3II B1G3I B1G3II B1H3 B1H3I B1I3I B1I3II B1J3I B1J3II B1K3 B2F1I B2F1II B2G1I B2G1II B2H1 B2H1I B2I1I B2I1II B2J1I B2J1II B2K1 B2C2 B2D2 B2E2 B2F2I B2F2II B2G2I B2G2II B2H2 B2H2I B2I2I B2I2II B2J2I B2J2II B2K2 B2C3 B2D3 B2E3 B2F3I B2F3II B2G3I B2G3II B2H3 B2H3I B2I3I B2I3II B2J3I B2J3II B2K3 K1 C16I C16I1 C16II C16II1 C16III C16III1 I1D1I I1D1II I1D1III I1D1IV1 I1D1IV2 I1D1V1 I1D1V2 I1D1V3 I1D1V4 I1D1V5 I1D2I I1D2II I1D2III I1D2IV1 I1D2IV2 I1D2V1 I1D2V2 I1D2V3 I1D2V4 I1D2V5 I1D3I I1D3II I1D3III I1D3IV1 I1D3IV2 I1D3V1 I1D3V2 I1D3V3 I1D3V4 I1D3V5 I1D4I I1D4II I1D4III I1D4IV1 I1D4IV2 I1D4V1 I1D4V2 I1D4V3 I1D4V4 I1D4V5 I1D5I I1D5II I1D5III I1D5IV1 I1D5IV2 I1D5V1 I1D5V2 I1D5V3 I1D5V4 I1D5V5 B3D1 B3E1I B3E1II B3F1I B3F1II B3G1 B3G1I B3H1I B3H1II B3I1I B3I1II B3J1I B3J1II B3D2 B3E2I B3E2II B3F2I B3F2II B3G2 B3G2I B3H2I B3H2II B3I2I B3I2II B3J2I B3J2II B3D3 B3E3I B3E3II B3F3I B3F3II B3G3 B3G3I B3H3I B3H3II B3I3I B3I3II B3J3I B3J3II A1_A A1_B A1_C A2_F A2_H A2_J A2_K A2_L A2_L_1 A2_L_2 A2_L_3 A2_M A2_M_I A2_M_II A2_M_III A2_N A2_O A2_P A2_R A2_S A3_I_1 A3_I_D A3_I_N A3_II A3_II_1 A3_II_D A3_II_N A3_III A3_III_1 A3_III_D A3_III_N A3_IV A3_IV_1 A3_IV_D A3_IV_N A3_V A3_V_1 A3_V_D A3_V_N A4_M A4_N A4_O A4_P A4_P1 A4_P2 A4_P3 A5_F_TEXT1 A5_F_TEXT2 A5_F_TEXT3 A5_G_TEXT1 A5_G_TEXT2 A5_G_TEXT3 A6_C A6_D A7_A_I A7_A_II A7_A_III A7_A_IV A7_A_V A7_B_1 A7_B_2 A7_B_3 A7_B_4 A7_B_5 A7_B_6 A7_B_7 A7_B_8 A7_B_9 A7_B_10 J1A1I1 J1A1I2 J1A1II J1A1III1 J1A1III2 J1A1III3 J1A1IV1 J1A1IV2 J1A1IV3 J1A2I1 J1A2I2 J1A2II J1A2III1 J1A2III2 J1A2III3 J1A2IV1 J1A2IV2 J1A2IV3 J1A3I1 J1A3I2 J1A3II J1A3III1 J1A3III2 J1A3III3 J1A3IV1 J1A3IV2 J1A3IV3 J1A4I1 J1A4I2 J1A4II J1A4III1 J1A4III2 J1A4III3 J1A4IV1 J1A4IV2 J1A4IV3 J1A5I1 J1A5I2 J1A5II J1A5III1 J1A5III2 J1A5III3 J1A5IV1 J1A5IV2 J1A5IV3 J1B1I J1B1II J1B2I J1B2II J1B3I J1B3II J1B4I J1B4II J1B5I J1B5II J2A1I J2A1II J2A1III J2A1IV J2A2I J2A2II J2A2III J2A2IV J2A3I J2A3II J2A3III J2A3IV D1IA D1IB D1IC D1IIA D1IIB D1IIC D2A D2B D2B1 D2C D2D D2E D2E1 D3IA D3IB D3IC D3ID D3IE D3IF D3IG D3IIA D3IIB D3IIC D3IID D3IIE D3IIF D3IIG D4IA D4IB D4IC D4ID D4IE D4IF D4IG D4IG1 D4IG1I D4IIA D4IIB D4IIC D4IID D4IIE D4IIF D4IIG D4IIG1 D4IIG1I D7A D7B D7C D7D D7D1 D7D1I D7D2 D7D2I D7D3 D7D3I D9A D9B D9C D10A D10B D10C D10D D10E D10F D10G D10H D11A D11B D11C D11D D11E D11F D13A D13B D14A D14B D14C D14D D14E D14F D14G D14H D14I D14J D14K D14L D14M D14M1 D14M1I D14M2 D14M2I D14M3 D14M3I D15A D15B D15C D15D D15E D15F D15G D15H D15I D15J D15K D15L D15M D15M1 D15M1I D15M2 D15M2I D15M3 D15M3I D16A D16B D16C D16D D16E D16F D16G D16H D16I D16J D16K D16L D16M D16M1 D16M1I D16M2 D16M2I D16M3 D16M3I D17A D17B D17C D17D D17E D17F D17G D17H D17I D17J D17K D17L D17M D17N B3_A_TEXT1 B3_A_TEXT2 B3_B B3_B_TEXT1 B3_B_TEXT2 C1AI C1AII C1BI C1BII C1C C1CI C1CII C1D C1DI C1DII C1E C1EI C1EII C1F C1FI C1FII C1F1 C1G C1GI C1GII C1H C1HI C1HII C1I C1II C1III C1J C1JI C1JII C1K C1KI C1KII C1L C1LI C1LII C1M C1MI C1MII C1N C1NI C1NII C1O C1OI C1OII C1P C1PI C1PII C1Q C1QI C1QII C1R C1RI C1RII C3I C3II C4A C4B C4C C4D C4E C4F C4G C4H C4I C6A C6B C6C C6D C6E C8A C8AI C8B C8BI C9AI C9AI1 C9AII C9AII1 C9AIII C9AIII1 C9AIV C9AIV1 C9AV C9AV1 C9BI C9BII C9BIII C11A C11B C11BI C2_I C2_II C3_I C3_II C3_III C3_IV C4_I C4_II C4_III C4_IV C4_V C4_VI C4_VII C4_VII_T C5_I C5_II C5_III C5_IV C5_V C6_TEXT K1E1 K3D K3E K3F K3G K3GI K3GII K3GIII K4IA K4IB K4IIA K4IIB K4IIIA K4IIIB K5A K5B K5C K5D K5D1 K5D2 K6IA K6IB1 K6IB2 K6IB3 K6IIA K6IIB1 K6IIB2 K6IIB3 K6IIIA K6IIIB1 K6IIIB2 K6IIIB3 K7A K7B K7C K7D1I1 K7D1I2 K7D1II K7D2I1 K7D2I2 K7D2II K8A1 K8A2 K8B1 K8C1 K8DI K8DII K8EI K8EII K8F K8F1 K9 K9B1 K9C1 K9C2 K9C3 K10 K11A D1BI D1BII D1BIII D1C D1D D3I D4A D4D D4E D4F D4G D4GI D4GII D6AI D6AI1 D6AII D6AII1 D6BI D6BI1 D6BII D6BII1 D6CI D6CII D6CIII D6CIV D6CV D7E D7E1 D8A D8B D8BI D8C D8CI1 D8CI2 D8D L2C1I L2C1II L2C1III L2C2I L2C2II L2C2III L2C3I L2C3II L2C3III L3IA L3IB L3IC L3IIA L3IIB L3IIC L3IIIA L3IIIB L3IIIC L3IVA L3IVB L3IVC L3VA L3VB L3VC L4 L4IA L4IB L4IC L4IIA L4IIB L4IIC L4IIIA L4IIIB L4IIIC L5IA L5IB L5IC L5IIA L5IIB L5IIC L5IIIA L5IIIB L5IIIC L6I L6II L6III L6IV L6V D1_C D1_D D1_E D1_F D2_C D2_D D2_E D3_A D3_B D3_C D3_D D3_E D3_F D3_G D3_H D3_I D3_J D3_K D3_L D3_M D3_N D3_O D3_P D3_Q D3_R D5_A D5_B D5_C D5_D D5_E D5_F D5_G D5_H D5_I D5_J D5_K D5_L D5_M D5_N D5_O D5_P D5_Q D5_R D5_S D5_T D5_U D5_V D5_W D5_X D5_Y D10_I_1 D10_I_2 D10_I_3 D10_II_1 D10_II_2 D10_II_3 D10_III_1 D10_III_2 D10_III_3 D13_C D13_D D13_E D13_F D13_G D14_A D14_C D14_D D14_E D14_F D16_B_I D17_C D17_D D17_D_I D17_D_II D17_E D17_E_TEXT D17_F_I D17_F_II D17_F_III D17_G_I D17_G_II D18_B D18_C D19_E D19_F D19_F_I D19_F_II D19_F_III D22_I D22_II D24_I D24_II D24_III D24_IV D24_V D24_VI D24_VII D24_VIII D24_IX D24_X D24_XI D24_XII D24_XII_1 D24_XII_2 D24_XII_3 D25_A D25_B D25_C D25_D D25_E D25_F D25_G D25_H D25_I D25_J D26_A D26_A_TEXT D26_B D26_C_I D26_C_II D26_D E1I E3B E3C E4C E4D E4E E4E1 E4E1I E4E2 E4E2I E4E3 E4E3I E5I E6A E6B E6C E6D E6E E7C E7D E7E E7F E7G E7H E7I E7J E7K E7L E7M E7N E7O E7P E7Q E7R E7S E10A E10B E10C E10D E10E E10F E10G E10H E10I E10J E10K E10L E10M E10N E10O E10P E10Q E10R E10S E10T E10V E10W E10X E10Y E10Z E10ZA E11A E11B E12A E12B E12C E13A E13B E13C E14A E14B E14C E14D E14E E16A E16B E16C E16D E16E E16F E16G E19A E19B E19C E19D E19E E20A E20B E21IA E21IB E21IC E21ID E21IE E21IF E21IG E21IH E21IH1 E21IIA E21IIB E21IIC E21IID E21IIE E21IIF E21IIG E21IIH E21IIH1 E22A E22B E22C E22D E22E E22F E22G E22H E22H1 E24A E24B E24C E25A E25B E25C E25D E25E E26A E26B1 E26B2 E26B3 E27A E27B1 E27B2 E27B3 E28A E28B1 E28B2 E28B3 E32I E32II E1C E1D E1E E2A E2B E2C E2D E2E E4I E4II E4III E6AI E6AII E7II E9A E9BI E9BII E9BIII E9BIV E9BV E9BVI E9BVII E9BVII1 E9BVII2 E9BVII3 E11C E11D E11E E11F E11G E11H E11I E11II E11III E11IIII M1A1 M1A2 M2I M2I1 M2I2 M2I3 M2I4 M2II M2II1 M2II2 M2II3 M2II4 M3A1 M3B1 M3A2 M3B2 M3A3 M3B3 M3A4 M3B4 M3A5 M3B5 M4A M4B M4C M4D M4E M4F M4G M4G1 M4G2 F1A F1BI F1BII F1CI F1CI1 F1CII F1CII1 F1CIII F1CIII1 F1CIV F1CIV1 F1CV F1CV1 F1DI F1DII F1DIII F1DIV F1DV F1E F1EI F1EII F1EIII F1EIV F1EV F1F F1FI F2BI F2BII F2BIII F2BIV F2C F2DI F2DII F2DIII E1_C E1_D E1_D_I E1_D_II E2_A E2_B E2_B_I E2_C E2_D E2_E E2_F E3_D E3_E E4_A_I E4_B_TEXT E5_A_I E5_A_II E5_A_III E5_B_I E5_B_II E5_B_III E5_C_I E5_C_II E5_C_III E5_D_I E5_D_II E5_D_III E5_E_I E5_E_II E5_E_III E5_F_I E5_F_II E5_F_III E5_G_I E5_G_II E5_G_III E5_H_I E5_H_I1 E5_H_I2 E5_H_II E5_H_II1 E5_H_II2 E5_H_III E5_H_III1 E5_H_III2 E5_J E6_D_I E6_D_II N1 N5 N5II N5III N6 N6II N6III N7 N7II N7III N8 N8A1 N8B1 N8A2 N8B2 N8A3 N8B3 N9 N9A1 N9B1 N9A2 N9B2 N9A3 N9B3 N10 F1C F1D F1G F1H F1I F1J F1K F1L F1M F1N F1O F1P F1Q F1R F1S F1T F1U F2D F2E F2F F2G F2H F2I F2J F2J1 F3A F3B F3C F3D F3E F3F F3G F6A F6B F6C F6D F6E F6F F6G F7A F7B F7C F7D F7E F7F F7G F7H F7I F7J F7K F7L F8E F8F F8G F8H F8I F8J F13A F13A1 F13BI F13BII F13BIII F13BIV F14A F14A1 F14B F14B1 F14C F14C1 F14D F14D1 F14E F14E1 F14F F14F1 O5A O5B1 O5B2 O5B3 O5B4 O5B5 O5C1I O5C1II O5C2I O5C2II O5C3I O5C3II O5C4I O5C4II O5C5I O5C5II F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42_A F42_B_I F42_B_II F42_B_III F42_C F43 G1AI1 G1AI2 G1AI3 G1BI1 G1BI2 G1BI3 G1CI1 G1D G1DI1 G1DI2 G1DI3 G1E G1EI G1F G1FI1 G1FI2 G1FI3 G1G G1GI1 G1GI2 G1GI3 G1H G1HI1 G1HI2 G1II1 G1II2 G1J G1JI1 G1JI2 G1K G1KI1 G1KI2 G1L G1LI1 G1M G1MI1 G1MI2 G1MI3 G1O G1OI1 G1OI2 G1OI3 G1OI4 G1OI5 G3D G3E G3EI G3EII G3F G3FI G3FII G4A G4B G4BI G4C G4D G4EI G4EII G5A G5B G5C G5CI G5CII G5D G5EI G5EII G5FI G5FII G6A G6B G6C1 G6D1 G6E1 G6C2 G6D2 G6E2 G6C3 G6D3 G6E3 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G34_A G34_B G34_C G34_D G34_E G34_F G34_G G35_A G35_B G35_C G35_D G35_E G35_F G35_G G36_A G36_B G36_C G36_D G36_E G36_F G36_G G37_A G37_B G37_C G37_D G37_E G37_F G37_G H1A H1B H1C H1C1 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 H75 H76 H77 H78 H79 H80 H81 H82 H83 H84 H85 H86 H87 H88 A2V1 A2V1I A2V2 A2V2I A2V3 A2V3I A2V4 A2V4I A2V5 A2V5I A4IA A4IB1 A4IB2 A4IB3 A4IC A4ID A4IIA A4IIB1 A4IIB2 A4IIB3 A4IIC A4IID A4IIIA A4IIIB1 A4IIIB2 A4IIIB3 A4IIIC A4IIID A5B1I A5B1II A5B1III A5B1IV A5B2I A5B2II A5B2III A5B2IV A5B3I A5B3II A5B3III A5B3IV A6I1 A7 A7EI A7EII A7EIII A7EIV A7EV A7EV1 A8D A9A A9A1 A9B A9B1 A12BI A12BII A13D A13E A13F A13F1 A14B1 A14B2 A14B3 A21 A22 A23A A23B A23C A24D A24D1 A25 A25C1 A25C2 A25C3 A27A A27B A27C A28A A28B A28C A28D A28E A29I A29II A29III A30 A30II A30III A31A A31B A31C A31D A31E A31F A31F1 A31F2 A32A A32B A32C A32D A32E A32F A32G A32H A32I A32J A32K A32L A32L1 A32L2 A32L3 A32L4 A32L5 A33A A33B1 A33B2 A33B3 A33B4 A33B5 A33C A34A A34A1 A34B A34B1 A34C A34D A34E A34F A34G A34H A34I A34I1 A34J A34J1 A35 A36A A36B A37A A37BI A37BII A37BIII A37BIV A37BIV1 A37C1 A37C2 A37C3 A37D1 A37D2 A37D3 I7_A I7_B I7_C A2X1 A2X1I A2X2 A2X2I A2X3 A2X3I A2X4 A2X4I A2X5 A2X5I A3O1 A3O1I A3O2 A3O2I A3O3 A3O3I A3O4 A3O4I A3O5 A3O5I A6A1 A6A2 A6A3 A6A4 A6A5 I2J I2K I4L I4M I5A I5B I6I I6II I6III J1I J1II J1III J1III1 A38 A39A A39B A39C A39D A39E A39F A39F1 A39F2 A39F3 A39G A39G1 A39G2 A39G3 A40A A40B A40C A40D A40E A40E1 A40F A41A A41B A41C A41D A42A A42AI A42AII1 A42AII2 A42B A42B1I A42B1II A42B1III A42B2I A42B2II A42B2III A42B3I A42B3II A42B3III A43A A43B A43C A2CI A2CII A2CIII A1_C_I A1_C_II A1_C_III A1_C_IV A1_D A1_D_I A2_A_I A2_A_II A2_B_I A2_B_II_1 A2_B_II_2 A2_B_II_3 A3Q A3QI A3QII A3QIII A4F A4G A4H A4J A4K A4L A4M A4MI A4_J_1 A4MI1 A4_J_2 A4MII A4_J_3 A4MII1 A4MIII A5_A_I A4MIII1 A4MIV A5_A_II A4MIV1 A4MV A5_B_I A4MV1 A5_B_II A5_C_I A5_C_II A5_D_I A5_D_II A5_E_I A5_E_II A5_F_I A5_F_II A5_G_I A5_G_II A5_H_I A5_H_II A5_I_I A5_I_II A5_J_I A5_J_II A5_K_I A5_K_II A5_L_I A5_L_II A5_M_I A5_M_II A5_N_I A5_N_II A5_O_I A5_O_II A5_P A5_P_I A5_P_II A5_Q A5_Q_I A5_Q_II A5_Q_TEXT1 A5_Q_TEXT2 A6_E A6_F A6_G A6_H A6_I A6_J A6_K A6_L A6_M A6_N A6_O A6_P A6_Q A6_R A6_S A6_T A6_U A6_V A6_W A6_W_TEXT1 A6_W_TEXT2 A6_W_TEXT3 A6_W_TEXT4 A7_B_1_I A7_B_1_II A7_B_1_III A7_B_2_I A7_B_2_II A7_B_2_III A7_B_3_I A7_B_3_II A7_B_3_III A8_A A8_I A8_II A8_III A8_IV A8_V A8_V_1 A8_V_2 A8_V_3 A9_C A9_D A9_E A9_F A9_G A9_H A9_I A10_A A10_A_I A10_B A10_C_I A10_C_II A10_C_III A10_C_IV A10_C_V A10_C_VI A10_C_VII A10_C_VIII A10_C_IX A10_C_X A10_C_XI A10_C_XII A10_C_XII1 A10_C_XII2 A10_C_XII3 A10_C_XII4 A11_B_I A11_B_II A11_B_III A11_B_IV A12_I A12_II A15_A A15_A_I A15_A_II A15_A_III A15_B A15_B_I A15_B_II A15_B_III A15_C A15_C_I A15_C_II A15_C_III A15_D A15_D_I A15_D_II A15_D_III A16_I A16_II A16_III A16_IV A17_A A17_I A17_II A19_A A19_B A20_A_I A20_A_II A20_B_I A20_B_II A20_C_I A20_C_II A20_D_I A20_D_II A20_E_I A20_E_II A20_F_I A20_F_II A20_G_I A20_G_II A20_H_I A20_H_II A20_I_I A20_I_II A20_J_I A20_J_II A20_K_I A20_K_II A20_K_TXT1 A20_K_TXT2 B2_B_ROKY B2_B_MES B12 B13 D42A D42BI D42BII D42C D43 B2IA B2IB B2IC B2ID B2IE B2IF B2IF1 B2IG B2IH B2IJ B2IIA B2IIB B2IIC B2IID B2IIE B2IIF B2IIF1 B2IIG B2IIH B2IIJ B2IIIA B2IIIB B2IIIC B2IIID B2IIIE B2IIIF B2IIIF1 B2IIIG B2IIIH B2IIIJ B4IA B4IB B4IC B4ID B4IE B4IF B4IF1 B4IG B4IH B4IJ B4IIA B4IIB B4IIC B4IID B4IIE B4IIF B4IIF1 B4IIG B4IIH B4IIJ B4IIIA B4IIIB B4IIIC B4IIID B4IIIE B4IIIF B4IIIF1 B4IIIG B4IIIH B4IIIJ B6IA B6IB B6IC B6ID B6IE B6IE1 B6IF B6IG B6IH B6IIA B6IIB B6IIC B6IID B6IIE B6IIE1 B6IIF B6IIG B6IIH B6IIIA B6IIIB B6IIIC B6IIID B6IIIE B6IIIE1 B6IIIF B6IIIG B6IIIH B8IA B8IB B8IC B8ID B8IE B8IF B8IF1 B8IG B8IH B8IJ B8IIA B8IIB B8IIC B8IID B8IIE B8IIF B8IIF1 B8IIG B8IIH B8IIJ B8IIIA B8IIIB B8IIIC B8IIID B8IIIE B8IIIF B8IIIF1 B8IIIG B8IIIH B8IIIJ B10IA B10IB B10IC B10ID B10IE B10IF B10IF1 B10IG B10IH B10IJ B10IIA B10IIB B10IIC B10IID B10IIE B10IIF B10IIF1 B10IIG B10IIH B10IIJ B10IIIA B10IIIB B10IIIC B10IIID B10IIIE B10IIIF B10IIIF1 B10IIIG B10IIIH B10IIIJ B12IA B12IB B12IC B12ID B12IE B12IF B12IF1 B12IG B12IH B12IJ B12IIA B12IIB B12IIC B12IID B12IIE B12IIF B12IIF1 B12IIG B12IIH B12IIJ B12IIIA B12IIIB B12IIIC B12IIID B12IIIE B12IIIF B12IIIF1 B12IIIG B12IIIH B12IIIJ B13A B13B B13C B13D B13D1 B13E B13F B13G B13H B13I B13J B13K B13L B13L1 B13M B13N B13O B13P B13Q B14 B14A B14B B14C B14C1 B14C2 B14C3 B14D C31_I C31_II C34_A_I C34_A_II C34_B_I C34_B_II C34_B_III C34_B_TEXT C35_A_I C35_A_II C35_B C35_C C35_C_I C35_C_II E1F E1G E1H F9GI F9GII F13B F13C F13D F13E F13F F15A F15B F15C F15D F15E F15F F15G F15H F15I F15J F15K F15L F15M F15N F15O F15P F15Q F15R F15S F15T F15U F15V F15W F15X F16F F16G F16H F16I F16J F16K H1D H1E H1F H1G H1H H1J H1K H1L H1M H1N H1O H1P H1Q H1R H1S H1T H1U H1V H1W H1X H1Y H1Z H1ZA H1ZB H1ZC H1ZD H1ZE H1ZEI H1ZEII H1ZEIII H1ZEIV D3_C_TEXT1 D3_C_TEXT2 D4_I D4_II D4_III D4_IV D4_V D4_V_I D4_V_II D5_II D5_III D5_IV D5_VI D6_A D6_B D6_B_TEXT D7_A_I D7_A_II D7_A_III D7_B_I D7_B_II D7_B_III D7_C_I D7_C_II D7_C_III D7_D_I D7_D_II D7_D_III D7_E_I D7_E_II D7_E_III D7_F_I D7_F_II D7_F_III D7_G_I D7_G_II D7_G_III D7_H_I D7_H_II D7_H_III D7_I_I D7_I_II D7_I_III D7_J_I D7_J_II D7_J_III D7_K_I D7_K_II D7_K_III D7_L_I D7_L_II D7_L_III D7_M_I D7_M_II D7_M_III D7_N_I D7_N_I_1 D7_N_II D7_N_II_1 D7_N_III D7_N_III_1 D8_C D8_D D8_E D8_F D8_G D8_H D8_I D8_J D8_K D8_L D8_M D8_N D8_O D8_P D8_Q D8_R D8_R_I D8_R_II D9_D_I D9_D_II D9_E_I D9_E_II D9_F_I D9_F_II D9_G_I D9_G_II D9_H_I D9_H_II D9_I_I D9_I_II D9_J_I D9_J_II D9_K_I D9_K_II D9_L_I D9_L_II D9_M_I D9_M_II D9_N_I D9_N_II D9_O_I D9_O_I_1 D9_O_I_2 D9_O_I_3 D9_O_II D9_O_II_1 D9_O_II_2 D9_O_II_3 D10_B_I D10_B_II D10_B_III D11_B_I D11_B_II D12_A_I D12_A_II D12_B_I D12_B_II D12_C_I D12_C_II D12_D_I D12_D_II D12_E_I D12_E_II D12_F_I D12_F_II D12_G_I D12_G_II D12_H_I D12_H_II D12_I_I D12_I_II D12_J_I D12_J_II D12_K_I D12_K_II D12_L_I D12_L_II D12_M_I D12_M_II D12_N_I D12_N_II D12_O_I D12_O_I_1 D12_O_I_2 D12_O_I_3 D12_O_II D12_O_II_1 D12_O_II_2 D12_O_II_3 D13_B_I D13_B_II D13_B_III D14_B_I D14_B_II D15_B_I D15_B_II D15_C_I D15_C_II D15_C_III D15_C_IV D15_C_V D15_C_V_1 D15_C_V_2 D16_C D16_D D16_E D16_F D16_G D16_H D16_I D16_J D16_K D16_L D16_M D16_N D16_O D16_P D16_Q D16_R D16_S D16_T D16_U D16_V D16_W D16_X D16_Y D18_B_V D18_B_VI D18_B_VI_T D18_B_VII D18_B_VIIT D18_D D18_E D19_A_I D19_A_II D19_B_I D19_B_II D19_C_I D19_C_II D19_D_I D19_D_II D19_E_I D19_E_II D19_G D19_G_I D19_G_II D19_H D19_H_I D19_H_II G1L1 G1L1I G1L2 G1L2I G1L3 G1L3I G1L4 G1L4I G1L5 G1L5I C1A1 C1A2 C1A3 C1B1 C1B2 C1B3 C1C3 C1D3 C1F2 C1F3 C1G1 C1G2 C1G3 C1H1 C1H2 C1H3 C1I1 C1I2 C1I3 C1J1 C1J2 C1J3 C1K1 C1K2 C1K3 C1L1 C1L2 C1L3 C1M1 C1M2 C1M3 C1N1 C1N2 C1N3 C1O1 C1O2 C1O3 C1P1 C1P2 C1P3 C1Q1 C1Q1I C1Q2 C1Q2I C1Q3 C1Q3I C1Q4 C1Q4I C1Q5 C1Q5I C2II C2III C2IV C2V C5A C5B C6A1 C6E1 C6E2 C7A C8C C8C1 C8C2 C10A C10B C10C C10D C10D1 C10D2 C12A C12B C12C C12D C12D1 C12D2 C14A C14B C14C C14D C14D1 C14D2 C16A C16B C16C1 C16C2 C16C3 C16D C16D1 C16D2 C17A C17B C17C C17D C17E C17E1 C17E2 C17E3 C17F C18IA C18IB C18IC C18ID C18ID1 C18ID2 C18IIA C18IIB C18IIC C18IID C18IID1 C18IID2 C18IIIA C18IIIB C18IIIC C18IIID C18IIID1 C18IIID2 C18IVA C18IVB C18IVC C18IVD C18IVD1 C18IVD2 C20IA C20IB1 C20IB2 C20IC C20ID C20IE1 C20IE2 C20IIA C20IIB1 C20IIB2 C20IIC C20IID C20IIE1 C20IIE2 C20IIIA C20IIIB1 C20IIIB2 C20IIIC C20IIID C20IIIE1 C20IIIE2 C21A C21B C21BI C21BII C21C C21D C21D1 C23A C23B C23C C24I C26I C27I C27II A1_A1D A1_A1HM A1_A1DL A1_A2D A1_A2HM A1_A2DL A1_A3D A1_A3HM A1_A3DL A1_A4D A1_A4HM A1_A4DL A1_A5D A1_A5HM A1_A5DL A1_A6D A1_A6HM A1_A6DL A1_A7D A1_A7HM A1_A7DL A1_A8D A1_A8HM A1_A8DL A1_A9D A1_A9HM A1_A9DL A1_A10D A1_A10HM A1_A10DL A1_B1D A1_B1O A1_B2D A1_B2O A1_B3D A1_B3O A3_BI A3_BII A3_DI A3_DII A3_EI A3_EII A4_A1 A4_A2 A4_A3 A4_A4 A4_BI1 A4_BI2 A4_BI3 A4_BI4 A4_BII1 A4_BII2 A4_BII3 A4_BII4 A4_C1 A4_C2 A4_C3 I1BI I1BII I1CI I2C1 I5C I5D I5E I5E1 I6A I6B I7A I7B I11II I14C I14D I14E I14F I14G I14H I14I I14I1 I14I1I I14I2 I14I2I I14I3 I14I3I I15A I15B I17A I17B I17C D19_I D19_I_I D19_I_II D20_I D20_II D20_III D21_I D21_II J1E J1E1 J1E2 J1E3 J2E J2E1 J2E2 J2E3 D3AI1 D3AI2 D3AII1 D3AII2 D3BI1 D3BI2 D3BII1 D3BII2 D5A1 D5B1 D6A1 D6B1 D8IA D8IB D8IC D8ID D8IE D8IF D8IIA D8IIB D8IIC D8IID D8IIE D8IIF D10I D10J D10K D10L D10L1 F1_A_I_1 F1_A_II_1 F1_A_III_1 F2_TEXT F4_I F4_II F4_III F4_IV F4_V F4_VI_1 F4_VI_2 F4_VI_3 F5_B F5_C F5_D F5_E F5_F F5_G F6_B F7_B F7_C F7_D F8_A_I F8_A_II F8_B F8_B_I F8_B_II F8_B_III F9_A_I F9_A_II F9_A_III F9_A_IV F9_B_I F9_B_II F9_B_III F9_B_IV E1C1 A1A1 A1B1 A1C1 A1A2 A1B2 A1C2 A1A3 A1B3 A1C3 A3B1 A3B2IA A3B2IB A3B2IIA A3B2IIB A3C1 A3C2 A3C3 A3D1 A4CI A5A1 A5A2 A5B1 A6 A6II A6III A7A1 A7B1I A7B1II A7B2I A7B2II E1_E E1_F E1_G E1_H E1_I E1_J E1_K E1_L E1_M E1_N E1_NI E1_NII E1_NIII E1_NIV E1_O E1_P E1_Q E1_R E1_S E1_T E1_U E1_UI E1_UII E1_UIII E1_V E1_V1 E1_V2 E1_V3 E1_V4 E2_D1 E2_D2 E2_D3 E3_D1OD E3_D1DO E3_NEM1 E3_CH1 E3_L1 E3_D2OD E3_D2DO E3_NEM2 E3_CH2 E3_L2 E3_D3OD E3_D3DO E3_NEM3 E3_CH3 E3_L3 E3_D4OD E3_D4DO E3_NEM4 E3_CH4 E3_L4 E4_B1 E5_BI E5_BII E5_BIII E6_AI E6_AII E6_AIII E6_AIV E6_AV E7_BI E8_BI E9_BI E9_BII G13_I G13_II G13_III G13_IV G13_V G13_VI G14_B G14_C G14_D G15_B G15_C G15_D G15_E G15_F G15_G G15_G_I G15_G_II B3C B3II B3III H2_A H2_A_1 H2_A_2 H2_B H2_B_1 H2_B_2 C1BI1 D1BI1 D1BIII1 D1BIII2 D1BIII3 D1D1 D1D2 D1D3 D1D4 D1D5 F4_A1D F4_A2D F4_ADIA F4_AL F4_B1D F4_B2D F4_BDIA F4_BL F4_C1D F4_C2D F4_CDIA F4_CL F4_D1D F4_D2D F4_DDIA F4_DL F4_E1D F4_E2D F4_EDIA F4_EL F4_F1D F4_F2D F4_FDIA F4_FL F4_G1D F4_G2D F4_GDIA F4_GL F8_BII F8_BIII F8_BIV F8_CI F8_CII F8_CIII F8_CIV F9_I F9_II A2S1 A2S1I A2S2 A2S2I A2S3 A2S3I A2S4 A2S4I A2S5 A2S5I A3M1 A3M1I A3M2 A3M2I A3M3 A3M3I A3M4 A3M4I A3M5 A3M5I A5IA A5IB1 A5IB2 A5IB3 A5IC A5ID A5IE A5IIA A5IIB1 A5IIB2 A5IIB3 A5IIC A5IID A5IIE A5IIIA A5IIIB1 A5IIIB2 A5IIIB3 A5IIIC A5IIID A5IIIE A6Q A6S A6T A6U A6V A6W A6W1 A6W1I A6W2 A6W2I A6W3 A6W3I A6W4 A6W4I A6W5 A6W5I A7IA A7IB A7IC A7IIA A7IIB A7IIC A7IIIA A7IIIB A7IIIC A7IVA A7IVB A7IVC A7VA A7VB A7VC A7VIA A7VIB A7VIC A7VIIA A7VIIB A7VIIC A7VIIIA A7VIIIB A7VIIIC A7IXA A7IXB A7IXC A7XA A7XB A7XC A11D A11E A11F A11G A11H A11I A11I1 A14IA A14IB A14IB1 A14IB2 A14IC A14ID A14ID1 A14ID2 A14ID3 A14IIA A14IIB A14IIB1 A14IIB2 A14IIC A14IID A14IID1 A14IID2 A14IID3 A14IIIA A14IIIB A14IIIB1 A14IIIB2 A14IIIC A14IIID A14IIID1 A14IIID2 A14IIID3 A16D A16E A16F A16G A16H A16H1 A16H2 A16H3 E1II E1III E2I1 E2I2 E2I3 E2I4 E2I5 E3I E3II E3II1 E3II2 E3II3 E3III1 E3III2 E3III3 I1_A I1_B I1_C I1_D I1_E I2_C I2_D I2_E I2_F I2_G I2_H I2_I I2_J I2_K I2_L I2_M I2_N I2_O I2_P I2_Q I2_R I4_A I4_B I4_C I4_D I4_E I4_F I4_G I4_H I4_J I4_K I4_L I4_M I4_N I4_O I4_P I4_Q I4_R I4_S I4_T I4_U I4_W I4_X I4_Y I9_I I9_II I9_III I12_A I12_B I12_C I12_D I12_E I12_F I12_G I13_A I13_B I13_C I14_A I14_B I14_C I15_A I15_B I16_A I16_B I17_A I17_B I17_C I17_D I17_D_I I17_D_II I17_E I17_E_TEXT I17_F_I I17_F_II I17_G_I I17_G_II I18_A I18_B I19_A I19_B I19_C I19_D I19_E I19_E_I I19_E_II I19_E_III I20_A I20_B I22_I I22_II A3_DAT A6_3 A7A_1 A7A_2 A7A_3 A7A_4 A7A_5 A7A_6 A7B_1 A7B_2 A7B_3 A7B_4 A7B_5 A7B_6 B1_B_I B1_B_II B1_B_III B1_B_IV B1_C_I C1_1 C1_2 C1_3 C1_4 C1_5 C1_6 C1_7 C1_8 C1_9 C1_10 C2_A C2_B C2_C C2_D C2_E C2_F C2_G C2_H C2_J C4_A C4_B_I C4_B_II C4_B_III C4_B_IV C4_B_V C5_3 C5_5 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 J40 J41_A J41_B_I J41_B_II J41_B_III J41_C J42 B11A B11B B11C B11C1 B11C2 B11C3 F1A3 F1A4I F1A4II F1A4III F1A5 F1A6 F1B1 F1B2 F1B3 F1B4I F1B4II F1B4III F1B5 F1B6 F1C1 F1C2 F1C3 F1C4I F1C4II F1C4III F1C5 F1C6 F1D1 F1D2 F1D3 F1D4I F1D4II F1D4III F1D5 F1D6 F1E1 F1E2 F1E3 F1E4I F1E4II F1E4III F1E5 F1E6 F1F1 F1F2 F1F3 F1F4I F1F4II F1F4III F1F5 F1F6 F1G1 F1G2 F1G3 F1G4I F1G4II F1G4III F1G5 F1G6 F1H1 F1H2 F1H3 F1H4I F1H4II F1H4III F1H5 F1H6 F1I1 F1I2 F1I3 F1I4I F1I4II F1I4III F1I5 F1I6 F1J1 F1J2 F1J3 F1J4I F1J4II F1J4III F1J5 F1J6 F1K1 F1K2 F1K3 F1K4I F1K4II F1K4III F1K5 F1K6 F1L1 F1L2 F1L3 F1L4I F1L4II F1L4III F1L5 F1L6 F1M1 F1M2 F1M3 F1M4I F1M4II F1M4III F1M5 F1M6 F1N1 F1N2 F1N3 F1N4I F1N4II F1N4III F1N5 F1N6 F1O1 F1O2 F1O3 F1O4I F1O4II F1O4III F1O5 F1O6 F1P1 F1P2 F1P3 F1P4I F1P4II F1P4III F1P5 F1P6 F1Q1 F1Q2 F1Q3 F1Q4I F1Q4II F1Q4III F1Q5 F1Q6 F1R1 F1R2 F1R3 F1R4I F1R4II F1R4III F1R5 F1R6 F1S1 F1S2 F1S3 F1S4I F1S4II F1S4III F1S5 F1S6 F1T1 F1T2 F1T3 F1T4I F1T4II F1T4III F1T5 F1T6 F1U1 F1U2 F1U3 F1U4I F1U4II F1U4III F1U5 F1U6 F1V1 F1V2 F1V3 F1V4I F1V4II F1V4III F1V5 F1V6 F1W1 F1W2 F1W3 F1W4I F1W4II F1W4III F1W5 F1W6 F1X1 F1X2 F1X3 F1X4I F1X4II F1X4III F1X5 F1X6 F1Y1 F1Y2 F1Y3 F1Y4I F1Y4II F1Y4III F1Y5 F1Y6 F1Z1 F1Z2 F1Z3 F1Z4I F1Z4II F1Z4III F1Z5 F1Z6 K8 K13 K15 K17 K18 K19 K20 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34_A K34_B K34_C K34_D K34_E K34_F K34_G K35_A K35_B K35_C K35_D K35_E K35_F K35_G K36_A K36_B K36_C K36_D K36_E K36_F K36_G K37_A K37_B K37_C K37_D K37_E K37_F K37_G POLE L7 L8 L9 L10 E43I E44I1 E44I2 A2ZA A2ZA1 A2ZA1I A2ZA2 A2ZA2I A2ZA3 A2ZA3I A2ZA4 A2ZA4I A2ZA5 A2ZA5I A4A1I A4A1II A4A1III A4A2I A4A2II A4A2III A4A3I A4A3II A4A3III A4A4I A4A4II A4A4III A4A5I A4A5II A4A5III A4A6I A4A6II A4A6III A4A7I A4A7II A4A7III A4A8I A4A8II A4A8III A4A9I A4A9II A4A9III A4A10I A4A10II A4A10III A7W A7W1 A7W1I A7W2 A7W2I A7W3 A7W3I A7W4 A7W4I A7W5 A7W5I A10II A11J A11K A11K1 A13BI A13BII A13BIII A13BIV A13BV A13BVI A13BVII A13BVIII A13BIX A13BIX1 A13BIX2 A13BIX3 A16IA A16IB A16IB1 A16IB2 A16IC A16ID A16ID1 A16ID2 A16ID3 A16IIA A16IIB A16IIB1 A16IIB2 A16IIC A16IID A16IID1 A16IID2 A16IID3 A16IIIA A16IIIB A16IIIB1 A16IIIB2 A16IIIC A16IIID A16IIID1 A16IIID2 A16IIID3 A17EI A17EII A17EIII A17EIV A17EV A17EV1 A17EV1I A17EV2 A17EV2I A17EV3 A17EV3I A18H1 A18H2 A19D A3O1II A3O2II A3O3II A3O4II A3O5II A3O6 A3O6I A3O6II A3O7 A3O7I A3O7II A3O8 A3O8I A3O8II A3O9 A3O9I A3O9II A3O10 A3O10I A3O10II A4AI A4AII A4BI A4BII A4CII A4DI A4DII A4EI A4EII A4FI A4FII A4GI A4GII A4HI A4HII A4JI A4JII A4KI A4KII F2EI F2F1I F2F1II F2F2I F2F2II F2F3I F2F3II F3CI F4IA F4IB F4IC F4ID F4IE1 F4IE2 F4IE3 F4IF F4IIA F4IIB F4IIC F4IID F4IIE1 F4IIE2 F4V1 F4IIE3 F4IIF F4V1I F4V2 F4IIIA F4V2I F4IIIB F4IIIC F4V3 F4IIID F4V3I F4IIIE1 F4V4 F4IIIE2 F4V4I F4IIIE3 F4V5 F4IIIF F4V5I F5IAI F5IAI1 F5IAII F5IAII1 F5IB F5IC F5ID F5IE1 F5IE2 F5IE3 F5IF F5IIAI F5IIAI1 F5IIAII F5IIAII1 F5IIB F5IIC F5IID F5IIE1 F5IIE2 F5IIE3 F5IIF F5IIIAI F5IIIAI1 F5IIIAII F5IIIAII1 F5IIIB F5IIIC F5IIID F5IIIE1 F5IIIE2 F5IIIE3 F5IIIF F6D1I F6D1II F6D1III F6D1IVA F6D1IVB F6D1VA F6D1VB F6D1VC F6D2I F6D2II F6D2III F6D2IVA F6D2IVB F6D2VA F6D2VB F6D2VC F6D3I F6D3II F6D3III F6D3IVA F6D3IVB F6D3VA F6D3VB F6D3VC F6D4I F6D4II F6D4III F6D4IVA F6D4IVB F6D4VA F6D4VB F23A F6D4VC F23B F6D5I F23C F6D5II F23D F6D5III F23E F6D5IVA F23F F23G F6D5IVB F23H F6D5VA F23I F6D5VB F23J F6D5VC F23K F6D6I F23L F6D6II F23M F6D6III F23N F6D6IVA F23O F6D6IVB F23P F6D6VA F23Q F6D6VB F23R F6D6VC F23S F6D7I F23T F6D7II F23U F6D7III F23V F6D7IVA F23W F6D7IVB F23X F6D7VA F6D7VB F6D7VC F6D8I F6D8II F6D8III F6D8IVA F6D8IVB F6D8VA F6D8VB F6D8VC F6D9I F6D9II F6D9III F6D9IVA F6D9IVB F6D9VA F6D9VB F6D9VC F6D10I F6D10II F6D10III F6D10IVA F6D10IVB F6D10VA F6D10VB F6D10VC F7B1 F7B2 F7B3 F8A1I F8A1II F8A2I F8A2II F8A3I F8A3II F8B1I F8B1II F8B2I F8B2II F8B3I F8B3II A5C1 A5D1I A5D1II A5D1III A5E1 A5F1 A5G1 A5C2 A5D2I A5D2II A5D2III A5E2 A5F2 A5G2 A5C3 A5D3I A5D3II A5D3III A5E3 A5F3 A5G3 A6R A8BI A8BII A8BIII A8BIV A8BV A8BVI A8BVII A8BVIII A8BIX A8BIX1 A9CI1 A9CII1 A9CII1A A9CIII1 A9CIV1 A9CIV1A A9CI2 A9CII2 A9CII2A A9CIII2 A9CIV2 A9CIV2A A9CI3 A9CII3 A9CII3A A9CIII3 A9CIV3 A9CIV3A D42 D44 D45 D46 D46I D46II D47 D47I D47II B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36A B36B B36C B36D B36E B36F B36G B36H B36I B36J B36K B36L B36M B37 B38A B38B B38C B38D B38E B38F B38G B38H B38I B38I1 B39I B39II B39III B40I B40II B40III B41A B41B B41C B41D B41E B41F B41G B41H B41I B41J B41K B41L B41M F9I1 F9II1A F9II1B F9II1C F9II1D F9II1E F9III1A F9III1B F9III1C F9IV1 F9I2 F9II2A F9II2B F9II2C F9II2D F9II2E F9III2A F9III2B F9III2C F9IV2 F9I3 F9II3A F9II3B F9II3C F9II3D F9II3E F9III3A F9III3B F9III3C F9IV3 F9I4 F9II4A F9II4B F9II4C F9II4D F9II4E F9III4A F9III4B F9III4C F9IV4 F9I5 F9II5A F9II5B F9II5C F9II5D F9II5E F9III5A F9III5B F9III5C F9IV5 F10B1I F10B1II F10B1II1 F10B2I F10B2II F10B2II1 F10B3I F10B3II F10B3II1 F12I F12II F13G F13H F13I F13J F13K F13L F13M F13M1 F14I F14II F14III F14IV F14V F16BI F16BII F16BIII F16BIV F16BV F16BVI G8A G8B G8C G11A G11B G11C G11D G11D1 G12A G12A1 G12B G12B1 G12C G12C1 G14I G14IA G14II G14IIA G14III G14IIIA G14IV G14IVA G14V G14VA G16A G16B G16C G16D G16E G16F G16G G16H G16I G16I1 G16I1I G16I2 G16I2I G16I3 G16I3I G17A G17B G17C G17D G17E G17F G17G G17H G17H1 G17H1I G17H2 G17H2I G17H3 G17H3I G22A G22B G22C G22D E2F E2G E2H E2I E2J E2J1 E5AI E5AII E5B E5C E6BI E6CI E9A1 E9B1 E9A2 E9B2 E9A3 E9B3 E9A4 E9B4 E9A5 E9B5 G6B1 G6B2 G6B3 G6B4 G6C4 G6B5 G6C5 H2AI H2AII H2AIII H2AIV H2AV H2AVI H2AVII H2AVII1 H2AVII2 E44A E44BI E44BII E44C H8IA H8IB H8IC H8ID H8IE H8IF H8IG H8IG1 H8IIA H8IIB H8IIC H8IID H8IIE H8IIF H8IIG H8IIG1 H8IIIA H8IIIB H8IIIC H8IIID H8IIIE H8IIIF H8IIIG H8IIIG1 H9I H12D H12E H12E1 H13A H16B1 H17C H18IA H18IB H18IIA H18IIB H20I H20II H20IIIA H20IIIB H20IIIC H20IIID H20IIIE H20IIIF H20IIIG H24IVA H24IVB H24IVC H24IVD H26A H26A1 H26B H26B1 H27IA H27IB H27IIA H27IIB H28A H28B H28C H28D H28E H28F H28G H28H H28I H28J H28K H28L H28L1 H28L1I H28L2 H28L2I H28L3 H28L3I H28L4 H28L4I H28L5 H28L5I F6AI F6AII F6BI F6BII F8FI F8FII1 F8FII2 F17F F17F1 F17F1I F17F2 F17F2I F17F3 F17F3I F21A F21B I1A1 I1B1 I1C1 I1D1 I1E1 F3I F7GI F8A1 F8B1 F8C1 F10A1 F12III F17AI F17AII F17BI F17BII F18A F18B F18C F18D F18E F18F F18G F18H F18I F18J F19A F19B F21AI F21AII F21AIII F21AIV F21BI F21BII F21BIII F21BIV F21CI F21CII F21CIII F21CIV F21DI F21DII F21DIII F21DIV F21D1 F21D2 A3B2 A3B3 A4N A4O A4P A4Q A4R A4S A4T A4U A4U1 A4U1I A4U2 A4U2I A4U3 A4U3I A4U4 A4U4I A4U5 A4U5I A6IA A6IB1 A6IB2 A6IB3 A6IC A6ID A6IIA A6IIB1 A6IIB2 A6IIB3 A6IIC A6IID A6IIIA A6IIIB1 A6IIIB2 A6IIIB3 A6IIIC A6IIID A7H1 A8EI A8EII A8EIII A8EIV A8EV A8EVA A8F A9C A9D A10B1 A14E1 A14E2 A14E3 A21A A21B A21C A24 A26A A26B A26C A26C1 A26C2 A26C3 A29A A29B A29C A29D A31I A31II A31III A32F1 A32F2 A33B A33D A33E A33F A33G A33H A33I A33J A33K A33K1 A33K2 A33K3 A33K4 A33K5 A34B2 A34B3 A34B4 A34B5 A35A A35A1 A35B A35B1 A35C A35D A35E A35F A35G A35H A35I A35I1 A35J A35J1 A36 A37B A38I A38IIA A38IIB A38IIC A38IID A38IID1 A38IIIA A38IIIB A38IIIC A38IVA A38IVB A38IVC A39 A40F1 A40F2 A40F3 A41E A41E1 A41F A42C G1BI G4E G4F G4F1 G8D G8E G9A G9B G10A1 G10B1 G10C1 G10A2 G10B2 G10C2 G10A3 G10B3 G10C3 G10A4 G10B4 G10C4 G10A5 G10B5 G10C5 G11DI G11DII G11DIII G11DIV G11DV G11DV1 G12I G12II G12III G18A G18B G18C G18D G18E G18F G18G G18G1 G18G1I G18G2 G18G2I G18G3 G18G3I G20A G20B G20C G20D G23A G23B G24A G24B G26A G26A1 G26A2 G26A3 G26B G27A G27B G27C G27D G27E G27F G27G G27H G27I G28AI G28AII G28BI G28BII G28C G28DI G28DII G28DIII G28DIV G28DIV1 K5I K5II K9C K10C K10D K10E K11B K14A K14B K14C K14D K14E K14F K14F1 K15A K15B K15C K16A K16B K16C K16D K18F1 K18F2 K25A K25B K25C K25D K25E K25E1 K26A K26B G1AI G1AII G1AIII G1BII G1BIII G1BIV G1BV G1BVI G1BVII G1BVIII G1BIX G1BIXA G4BII G5D1 G6A1 G6C G7A G7B1I G7B2I G7B3I G7B4I G7B5I G9BI G9BII G9BIII G9BIV G9BV G9BVI G9BVII G9BVIII G9BVIII1 G9BVIII2 G9BVIII3 G10E G10F G10G G10H G10I1 G10I2 G10I3 G11BI G11E G11F G11G L1I L1J L1K L1L L1M L1N L1O L1P L1Q L1R L1S L1T L1U L1U1 L2I L3D L3E M1H1 M2G H1CI H1CII H3A H3B H3C H3D H3E H3F H3G H3H H3J H3K H3L H3M H3N H3O H3P H3Q H3R H3S H3T H3U H3V H3V1 H3V2 H3V3 H3V4 H3V5 H4A H4B H4C H4D H4E H4F H4G H4H H4J H4K H6A H6B H6C H6D H6E H7G H7H H12BI H12BII H12BIII H12BIV H12BV H13E H15F H16IVD1 H16IVD2 H16IVD3 B9IA B9IB B9IC B9ID B9ID1 B9IE B9IF B9IG B9IH B9II B9II1 B9IJ B9IK B9IL B9IM B9IN B9IIA B9IIB B9IIC B9IID B9IID1 B9IIE B9IIF B9IIG B9IIH B9III B9III1 B9IIJ B9IIK B9IIL B9IIM B9IIN B10IE1 B10IE2 B10IIE1 B10IIE2 A14F A14G A14H A14H1 A21III J3A J3B J3C J3CI J3CII J3D J3DI J3DII J3E J4A J4B J4C J4D J4E J4F J4F1 J4F2 J8AI J8AII J8AIII J8AIV J8AV J8AVI J8AVI1 J8BI J8BII J9A J9B J10A J10B J11A J11B J11C J12A J12B J12C J12D J12E J12F J12F1 J14A J14B J14C J15A J15B J15C J15D J15E J16A J16B J17A J17B J17C K1AI K1AII K1AIII K1AIV K1BIII K1BIV B4D B6II L2A1 L2B1 L2C1 L2D1 L2F L2F1 L2G L2G1 C15I C15IA C15II C15IIA C15III C15IIIA M1J M1K M1L M1M M1N M1O M1P M1Q M1R M1S M1T M1T1 M1T2 M1T3 M2III C1P1I C1P2I C1P3I C1P4 C1P4I C1P5 C1P5I C8D C8E C8E1 C9A C9B C10I C10II C12E C12E1 C13A C13B C13C C13D C15A C15B C15C C15D C15E C15E1 C16C C18A C18B C18C C18D C18E C18E1 C19A C19B C19C C19C1 C21IA C21IB C21IC C21ID C21IE1 C21IE2 C21IIA C21IIB C21IIC C21IID C21IIE1 C21IIE2 C21IIIA C21IIIB C21IIIC C21IIID C21IIIE1 C21IIIE2 C22A C22B C22B1 C22C C22C1 C23C1 C24A C24B C24C C26A D1A1 D1B1 D1C1 D1E D1E1 D1F D1F1 D1G D1G1 D1H D1H1 D1HI D2I D4A1 D4A2 D4A3 D4B1 D4B2 D4B3 D4C1 D4C2 D4C3 D4D1 D4D2 D4D3 D4E1 D4E2 D4E3 D4F1 D4F2 D4F3 D4G1 D4G2 D4G3 D4H1 D4H2 D4H3 D6C D6D D6E D6F D6G D6H D6I D6J D6J1 D6J1I D6J2 D6J2I D7F D7G D7H D7I D7J D7J1 D7J1I D7J2 D7J2I N1I2 N1I3 N2F N2G O1 O1I K5III A2F1 A2F2 A2F3 A2GI A2GII A2GIII1 A2GIII2 A3II A5J A5K A5L A5M A5N A5O A5P A5P1 A5P2 A5P3 A5P4 A5P5 A6C1I A6C1IIA A6C1IIB A6C1III A6C2I A6C2IIA A6C2IIB A6C2III A6C3I A6C3IIA A6C3IIB A6C3III A6D1 A6D2 A6D3 A7C1 A7C2 A9E A9FI A9FII A9G A9G1 A9G2 A9H D3A D3B D9IA D9IB D9IC D9ID D9IE D9IF D9IIA D9IIB D9IIC D9IID D9IIE D9IIF L1I1 L1I2 L1I3 E4A1 E4A2 E5A E5D E5E E6F E6G E6H E6I E6J E6K E6L E6M E6N E6O E6P E6Q E8A E8B E8C E8D E8E E8F E8G E8H E8I E8J E8K E8L E8M E8N E8O E8P E8Q E8R E8S E8T E8U E8V E8W E13D E13E E14F E14F1 E14F1I E15A E15B E15C E17A E17B E17C E17D E17E E17F E17F1 E18A E18B E18C E18D E18E E21A E21B1 E21B2 E21B3 E21B4 E22B1 E22B2 E22B3 E23A E23B E23C E23D E23E E27B E28B E29I E29II E1B1I E1B1II E1B1III E1B2I E1B2II E1B2III E1B3I E1B3II E1B3III A6_1 A6_5 A8_1 A8_5 A11_B1 A11_B2 A11_B3 A12CI A12CII A15DI A15DII A15DIII A15DIV A15DIV1 A15DIV2 A15EI A15FI A15FII A15GI A15GII A15GIII A17DI A17DII A17DIII A17DIV A17E A17F A17G A17H A17I A17J A18CI A18CII A19FIII A19FIV A19G1 A19G2 A19G3 A19G4 A19G5 A19H A19IA A19IB A19IC A19ID A19JI A19JII A19JIII A19JIV A19JV A19JVI A19JVI1 A19JVI2 A19JVI3 A20E1 A20E2 A20E3 A20E4 A20E5 F2K F3H F3J F5A1 F5B1 F5C1 F5D1 F5E1 B1_DATUM B1_TK1 B1_TK2 B1_BIEL B1_OPUCH B1_KG B1_HB B2_DATUM B2_TK1 B2_TK2 B2_BIEL B2_OPUCH B2_KG B2_HB B3_DATUM B3_TK1 B3_TK2 B3_BIEL B3_OPUCH B3_KG B3_HB B4_DATUM B4_TK1 B4_TK2 B4_BIEL B4_OPUCH B4_KG B4_HB B5_DATUM B5_TK1 B5_TK2 B5_BIEL B5_OPUCH B5_KG B5_HB B6_DATUM B6_TK1 B6_TK2 B6_BIEL B6_OPUCH B6_KG B6_HB B7_DATUM B7_TK1 B7_TK2 B7_BIEL B7_OPUCH B7_KG B7_HB B8_DATUM B8_TK1 B8_TK2 B8_BIEL B8_OPUCH B8_KG B8_HB B9_DATUM B9_TK1 B9_TK2 B9_BIEL B9_OPUCH B9_KG B9_HB B10_DATUM B10_TK1 B10_TK2 B10_BIEL B10_OPUCH B10_KG B10_HB B11_DATUM B11_TK1 B11_TK2 B11_BIEL B11_OPUCH B11_KG B11_HB B12_DATUM B12_TK1 B12_TK2 B12_BIEL B12_OPUCH B12_KG B12_HB B13_DATUM B13_TK1 B13_TK2 B13_BIEL B13_OPUCH B13_KG B13_HB B14_DATUM B14_TK1 B14_TK2 B14_BIEL B14_OPUCH B14_KG B14_HB B15_DATUM B15_TK1 B15_TK2 B15_BIEL B15_OPUCH B15_KG B15_HB B16_DATUM B16_TK1 B16_TK2 B16_BIEL B16_OPUCH B16_KG B16_HB H5B H11C H11D H13E1 H14I H14II H16B2 H17A1 H17A2 O1J O1K O1K1 O1K1I O1K2 O1K2I O1K3 O1K3I B3E1 B3F1 B3J1 B3E2 B3F2 B3J2 B3E3 B3F3 B3J3 B4D1 B4E1 B4F1I B4F1II B4G1 B4H1 B4H1I B4I1I B4I1II B4J1I B4J1II B4K1I B4K1II B4D2 B4E2 B4F2I B4F2II B4G2 B4H2 B4H2I B4I2I B4I2II B4J2I B4J2II B4K2I B4K2II B4D3 B4E3 B4F3I B4F3II B4G3 B4H3 B4H3I B4I3I B4I3II B4J3I B4J3II B4K3I B4K3II C1_C_I C1_C_II C1_D_I C1_D_II C1_D_III C3_A_I C3_A_II C3_B_I C3_B_II C3_B_DATE C3_C_I C3_C_II C3_C_DATE C3_D_I C3_D_II C3_D_DATE C3_E_I C3_E_II C3_E_DATE C3_F_I C3_F_II C4_IV_LAB C4_IV_CHE C4_IV_BIO C5_I_5 C6_I_1 C6_I_2 C6_II C6_III_1 C6_III_2 C6_III_3 C7_A C7_A_DATE C7_B C7_B_DATE C8_I C8_I_DATE C8_II C8_III C8_III_DAT C8_IV C8_IV_DATE C9_A C9_B C9_C C9_D C9_E C9_F C9_G C9_H C9_I C9_J C9_K C9_K_I C9_L C9_M C9_N C9_O C9_P C9_Q C9_R C9_S C9_T C9_T_1 C9_T_2 C9_V C9_W C9_X C9_Y_1 C9_Y_2 C9_Y_T1 C9_Y_T2 C10_A_1 C10_A_2 C10_A_3 C10_A_4 C10_A_5 C10_B_1 C10_B_2 C10_B_3 C11_A C11_B C12_A C12_A_I C12_A_II C12_B C12_B_I C12_B_II C12_C C12_C_I C13_A C13_B_DATE C13_B_DAYS C13_B_HOSP C13_B_DIAG C13_C_DATE C13_C_DAYS C13_C_HOSP C13_C_DIAG C13_D_DATE C13_D_DAYS C13_D_HOSP C13_D_DIAG C13_E_DATE C13_E_DAYS C13_E_HOSP C13_E_DIAG C13_F_DATE C13_F_DAYS C13_F_HOSP C13_F_DIAG C14_1 C14_2 C14_3 C14_4 C14_5 C14_6 C14_7 C14_8 A2Q1 A2Q1I A2Q2 A2Q2I A2Q3 A2Q3I A2Q4 A2Q4I A2Q5 A2Q5I A3L1 A3L1I A3L2 A3L2I A3L3 A3L3I A3L4 A3L4I A3L5 A3L5I A2II A2III A2IV A2VI A2VII A2VIII A2VIII1 A2VIII2 A2VIII3 A8E A8G A8H A8I A8J A8K A8K1 A8L1 A8L2 A8L3 A9C1 A13G A13H A15I A15II A15III A15IV A15V A15VI A18IA A18IB A18IC A18ID A18IE A18IF A18IF1 A18IIA A18IIB A18IIC A23D A30IA A30IB A30IC A30ID A30IE A30IF A30IG A30IIA A30IIB A30IIC A30IID A30IIE A30IIF A30IIG A30IIH A30IIJ A30IIK A30IIL A30IIM A30IIIA A30IIIB A30IIIC A30IIID A30IIIE A30IIIF A31 A32 A33A1 A33A2 A33A3 A36C A36D A36E A36F A36G A37C A38A A38B C1N4 C1N5 C2B1 C2B2 C2B3 C2B4 C2B5 C3BI C3BII C3BIII1 C3BIII2 C4BI C4E1 C4E2 C5BI C5C C5CI C5D C5E C5F1 C5F2 C5G1 C5G2 C6C1 C6D1 C6F1 C6G1I C6G1II C6G1III C6C2 C6D2 C6F2 C6G2I C6G2II C6G2III C6C3 C6D3 C6E3 C6F3 C6G3I C6G3II C6G3III D1_AB D1_5 D3_4 D3_I_1 D3_I_2 D3_II_1 D3_II_2 D3_II_3 D3_II_4 D3_II_5 D4_A D4_A_3 D4_B D4_B_4 D5_A_05 D5_A_07 D5_B_I D5_B_II_1 D5_B_II_2 D6_A_HOUR D6_A_MIN D7_I1 D7_I2 D7_I3 D8_G_I D9_A_III D9_A_IV D9_B D9_B_1 D9_B_2 D11_B_1 D11_B_2 D14_G D14_H D14_H1 D14_H2 D14_I D14_J D14_K D14_L D14_L_1 D14_L_2 D14_M D14_M1 D14_M2 D15_B_3 D15_B_5 D3C D4AI1 D4AII1 D4BI D4BI1 D4BII D4BII1 D4CI D4CII D4CIII D4CIV D4CV D10EI D13BI D13BII D13BIII D13BIV D13BV D13BVI D13BVI1 D13BVII D13BVII1 B1D1I B1D2I B1D3I B7IA B7IB B7IC B7ID B7IE B7IF B7IG B7IH B7IJ B7IK B7IL B7IIA B7IIB B7IIC B7IID B7IIE B7IIF B7IIG B7IIH B7IIJ B7IIK B7IIL B7IIIA B7IIIB B7IIIC B7IIID B7IIIE B7IIIF B7IIIG B7IIIH B7IIIJ B7IIIK B7IIIL E2_B_4 E3_B1 E3_B2 E4_E E4_F E4_G E4_H E4_J E4_K E4_L E4_M E4_N E4_O E4_P E4_P1 E4_P2 E6_5 E1A1 E1B1 E1CI E1CII E1DI1A E1DI1B E1DI1C E1DI2A E1DI2B E1DI2C E1DI3A E1DI3B E1DI3C E2DI E2DII E2DIII E2DIV E2DV E9I E9II E10DI C18I C18I1 C18II C18II1 F1_HOD F1_MIN F2_A_6 F2_B_I F2_B_II F2_B_II_1 F2_C_I_HOD F2_C_I_MIN F2_C_II F4_A_4 F4_B G1_C_1 G1_C_5 G2_A_4 F2B1 F2B2 F2B3 G6_B1 G6_B2 F3BI F3BII G7_1 F3BIII G7_2 F3BIV F3BV G8_A_3 F3BVI G8_B_I F3BVII G8_B_II F3BVIII F3BVIII1 F3BVIII2 F3BVIII3 G10_B G10_C F4BI G10_D F4BII G10_E F4BIII G10_F F4BIV G10_G F4BIV1 G10_H F4BIV2 G10_H1 F4BIV3 G10_H2 G10_H3 F5BI G10_I F5BII G10_J F5BIII F5BIV F5BV G12_3 F5BV1 G12_4 F5BV2 F5BV3 F5CI F5CII F5CIII F5CIV F5CV F5CVI F5CVII F5CVII1 F5CVII2 F5CVII3 F6C1 F6C2 F6C3 F9F1 F9F2 F9F3 F16L F16M F16N F16O F16P F16Q F16R F16S F16T F16U F16V F16W F16X E1BI E1BII E3AI E3AII E4AI E4AII E4AI1 E4AII1 E4BI E4BII E4BI1 E4BII1 E6BII E6BIII E6BIV E6BV E6BVI E6BVI1 E9B E9C E9D E9E E9F E11J E11K E11L E11M E11M1 E11M1I E13AI E13AII E13AIII E13BI E13BII E13BIII E13CI E13CII E13CIII E14B1 E14B2 E15C1 E15D E15D1 E15E E15E1 E17AI E17AII E17BI E17BII E17CI E17CII G9C G18IA G18IB G18IC G18ID G18IE G18IE1 G18IIA G18IIB F11B1 F11B2 F11B3 F11CI F11CII F11CIII F11CIV F11CV F11CV1 F11CV2 F11CV3 F16BVII F16BVIII F16BIX F16BX F16BXI F16BXI1 F16BXI2 F16BXI3 F18CI F18CII F18CIII F18CIV F20G F20H F20I F20I1 F20I2 F20I3 F21C F21D F21E F21F F21G F21H F21I F21I1 F21I2 F21I3 A1_E A1_F A1_G A1_H A1_J A1_K A1_L A1_L_TEXT A1_M A1_M_TEXT A1_N A1_O A1_P A1_Q A1_Q_TEXT A2_I A2_I_DAT A2_I_DNI A2_II A2_II_DAT A2_II_DNI A2_III A2_III_DAT A2_III_DNI A2_IV A2_IV_DAT A2_IV_DNI A2_V A2_V_DAT A2_V_DNI A4_A_I A4_B_I A4_A_II A4_B_II A4_A_III A4_B_III A4_A_IV A4_B_IV A4_A_TEXT A4_B_TEXT A4_C_I A4_C_II A4_D_I A4_D_II A5_II A8_B A8_C A8_D A8_E A8_G A8_TEXT A9_TEXT A11_B_T1 A11_B_T2 H1L1 H1L1I H1L2 H1L2I H1L3 H1L3I H1L4 H1L4I G1B1 G1B2 G1CI G1CII G1CIII G2BI G2BII G2BIII G2BIV G2DI G2DII G2DIII G3B1 G3B2 G3C1II G3C1III G3C2II G3C2III G3C3II G3C3III G3D1 G3D2 G3D3 G3G G3H G3J I1T I1U I1U1 F2L F2M F2N F2O F2P F2Q F2R F2S F2S1 F2S1I F2S2 F2S2I F2S3 F2S3I F3I1 F4S1 F4S1I F4S2 F4S2I F4S3 F4S3I F5H1 F9AI F9AII F9AIII F9AIV F9BI1 F9BI2 F9BII1 F9BII2 F9BIII1 F9BIII2 F9BIV1 F9BIV2 F10H F11E H15I H15II H15III B1_2 B1_3 B2_E B3_TEXT1 B3_TEXT2 B3_TEXT3 B6_TEXT B8_B_I B8_B_II B8_B_III B8_B_IV B8_B_V B8_B_TEXT B8_D_I B8_D_II B8_D_III B8_D_IV B8_D_V B8_D_TEXT1 B8_D_TEXT2 B8_D_TEXT3 B11_B B11_C B11_D B11_TEXT B12_6 B13_C B13_D B14_A B14_B B14_B_TEXT B17_TEXT1 B17_TEXT2 B17_TEXT3 A3_BI1 A3_BI2 A3_BI3 A3_CI1 A3_CI2 A3_CI3 A5_DI1 A5_DI2 A5_DI3 A5_E1 A5_EI1 A5_E2 A5_EI2 A5_E3 A5_E3I A5_E4 A5_E4I A5_E5 A5_E5I C1_D C1_E C1_F C1_G C1_H C1_I C1_J C1_K C1_L C1_M C1_N C1_O C1_P C1_Q C1_R C1_S C1_T C1_U C1_V C1_W C1_X C1_Y C1_TEXT1 C1_TEXT2 C1_TEXT3 C2_B_1 C2_B_2 C2_F_1 C2_F_2 C4_B C4_C C4_D C4_E C4_F C5_1L C5_1D C5_2L C5_2D C5_3L C5_3D C5_4L C5_4D C5_5L C5_5D C5_6L C5_6D C5_7L C5_7D C5_8L C5_8D C5_9L C5_9D C5_10L C5_10D B1_BII B3D I2II I6AI I6AII I6BI I6BII I6C I6CI I6CII I6D I6DI I6DII I7AI I7AII I7BI I7BII I7C I7CI I7CII I7D I7DI I7DII I7E I7EI I7EII I7F I7FI I7FII I7G I7GI I7GII I8AI I8AII I8BI I8BII I8CI I8CII I8DI I8DII I8E I8EI I8EII I9A I9AI I9AII I9B I9BI I9BII I9C I9CI I9CII I9D I9DI I9DII I9E I9EI I9EII I9F I9FI I9FII I9GI I9GII I10A I10AI I10AII I10B I10BI I10BII I10C I10CI I10CII I10D I10DI I10DII I10E I10EI I10EII I10F I10FI I10FII I10G I10GI I10GII I10G1 I10H I10HI I10HII I10I I10II I10III I10J I10JI I10JII I10K I10KI I10KII I10L I10LI I10LII I10M I10MI I10MII I10N I10NI I10NII I10O I10OI I10OII I12A1 I12B1 I16A I16B I17B1 C1_BI D1_BI G5E G5F G5G G5H G5J G5K G5L G5M G5N G5O G5P G5Q G5R G5S G5T G5U G8F G8G G8H G8J G8K G8L G8M G8N G8O G8P G8Q G8R G8S G8T G8W G8X G8Y G13A G13B G14A G14B G14C G14D G14E G14F G14G G19IA G19IB G19IC G19ID G19IE G19IF G19IG G19IH G19IH1 G19IIA G19IIB G19IIC G19IID G19IIE G19IIF G19IIG G19IIH G19IIH1 G20E G20F G20G G20H G20H1 G20H1I G21A G21B G21C G22E G23B1 G23B2 G23B3 G24I G24II G24III G25A G25B1 G25B2 G25B3 G28I G28II E3_I1 E3_I2 E3_I3 E3_I4 E3_I5 E42_A E42_B_1 E42_B_2 E42_B_3 E42_C F1_A_CH F1_A_DATE1 F1_A_DATE2 F1_A_L1 F1_A_L2 F1_A_L3 F1_A_L4 F1_A_L5 F1_A_KOD F1_B_CH F1_B_DATE1 F1_B_DATE2 F1_B_L1 F1_B_L2 F1_B_L3 F1_B_L4 F1_B_L5 F1_B_KOD F1_C_CH F1_C_DATE1 F1_C_DATE2 F1_C_L1 F1_C_L2 F1_C_L3 F1_C_L4 F1_C_L5 F1_C_KOD F1_D_CH F1_D_DATE1 F1_D_DATE2 F1_D_L1 F1_D_L2 F1_D_L3 F1_D_L4 F1_D_L5 F1_D_KOD F1_E_CH F1_E_DATE1 F1_E_DATE2 F1_E_L1 F1_E_L2 F1_E_L3 F1_E_L4 F1_E_L5 F1_E_KOD F1_F_CH F1_F_DATE1 F1_F_DATE2 F1_F_L1 F1_F_L2 F1_F_L3 F1_F_L4 F1_F_L5 F1_F_KOD F1_G_CH F1_G_DATE1 F1_G_DATE2 F1_G_L1 F1_G_L2 F1_G_L3 F1_G_L4 F1_G_L5 F1_G_KOD F1_H_CH F1_H_DATE1 F1_H_DATE2 F1_H_L1 F1_H_L2 F1_H_L3 F1_H_L4 F1_H_L5 F1_H_KOD F1_I_CH F1_I_DATE1 F1_I_DATE2 F1_I_L1 F1_I_L2 F1_I_L3 F1_I_L4 F1_I_L5 F1_I_KOD F1_J_CH F1_J_DATE1 F1_J_DATE2 F1_J_L1 F1_J_L2 F1_J_L3 F1_J_L4 F1_J_L5 F1_J_KOD F2_D F2_E_I F3_B F3_C J1F J1G J1H J1J J1K J1L J1M J1N J2F J2G J2H J2I J2J J2K J2L J2M J2N J3F J3G J3H J3I J3J J3K J3L J3M J3N J4G J4H J4I J4J J4K J4L J5A J5A1 J5B J5B1 J5C J5C1 J5D J5D1 J5E J5E1 H2C H2D H2E H2F H2G H2H H2I H2J H2K H2K1 H2K1I H5F H6F H6G H6H H7I H7J H7K H7L H7L1 H7L1I H10IA H10IB H10IC H10II H10IIA H10IIB H10IIC H11E H11F H11G H14C H14D H14E H19A H19B H19C H19C1 G6_II G6_TEXT_I G6_TEXT_II G9_G_TEXT G10_G_TEXT G11_B_III G11_B_IV G11_B_V G11_B_VI G11_B_VII G11_B_TEXT G12_A G12_B G12_C G12_TEXT K34 K35 K36 K37 K38 K39 K40 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K49 K50 K51 K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 K59 K60 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K68 K69 K70 K71 K72 K73 K74 K75 K76 K77 K78 K79 K80 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89 F4_C F4_D F4_E1 F4_E2 F4_E3 F4_F F4_IIA F4_IIB F4_IIC F4_IID F4_IIE1 F4_IIE2 F4_IIE3 F4_IIF F4_IIIA F4_IIIB F4_IIIC F4_IIID F4_IIIE1 F4_IIIE2 F4_IIIE3 F4_IIIF F5_E1 F5_E2 F5_E3 F6_D1OD F6_D1DO F6_NEM1 F6_CH1I F6_CH1II F6_CH1III F6_L1I F6_L1II F6_L1III F6_L1IV F6_L1V F6_D2OD F6_D2DO F6_NEM2 F6_CH2I F6_CH2II F6_CH2III F6_L2I F6_L2II F6_L2III F6_L2IV F6_L2V F6_D3OD F6_D3DO F6_NEM3 F6_CH3I F6_CH3II F6_CH3III F6_L3I F6_L3II F6_L3III F6_L3IV F6_L3V F6_D4OD F6_D4DO F6_NEM4 F6_CH4I F6_CH4II F6_CH4III F6_L4I F6_L4II F6_L4III F6_L4IV F6_L4V F6_D5OD F6_D5DO F6_NEM5 F6_CH5I F6_CH5II F6_CH5III F6_L5I F6_L5II F6_L5III F6_L5IV F6_L5V F7_B1 F7_B2 F7_B3 F9_B F9_BIII F9_BIV F9_BV F10_A F10_B F10_C F10_D F10_E F10_F F11_A F11_AI F12_AI F12_AII H11_A H11_B H11_C H11_D H11_E H11_F H11_G H11_TEXT H13_A H13_B H13_C H13_D H13_E H13_F H13_G H13_TEXT I2G1 I5F I5G I5H I6E I6F I6G I6H I6J I6K I6L I6M I7H I7I I7J I12BI I12BII I12BIII I12BIV I13F I13F1 J1_TEXT J2_TEXT J4_LEKAR J5_I J5_II J5_III L4A L4B L4C L4D L5A L5B L5C L5D L6A L6B L6C L6D L7A L7B L7C L7D L8A L8B L8C L8D L9A L9B L9C L9D L10A L10B L10C L10D L11 L11A L11B L11C L11D L12 L12A L12B L12C L12D L13 L13A L13B L13C L13D L14 L14A L14B L14C L14D L15 L15A L15B L15C L15D G5_BI G5_BII G5_BIII G5_BIV G5_CI G5_CII G5_CIII G5_CIV G6_III A4_I_1 A4_I_2 A4_I_3 A5_B_1 A5_B_2 A5_B_3 A5_F_1 A5_F_2 A5_F_3 H2_AI H2_AII H2_AIII H2_AIV H2_AV H2_AVI H2_AVII H2_AVIII H2_AVIII1 H2_AVIII2 B1_D B1_E B1_E_1 B1_E_2 B2_A_DNI B2_B_DNI B2_C_DNI B2_D_DNI B2_E_DNI B2_F B2_F_DNI B2_G B2_G_DNI B2_H B2_H_DNI B2_H_TEXT B4_A_TEXT B4_B_I B4_B_I_T B4_B_II B4_B_II_T B4_B_III B4_B_III_T B4_B_IV B4_B_IV_T B4_B_V B4_B_V_T B5_C B5_D B5_E B5_F B5_G B5_H B5_I B5_J A2Y1 A2Y1I A2Y2 A2Y2I A2Y3 A2Y3I A2Y4 A2Y4I A2Y5 A2Y5I A11BI A11BII A11BIII A11BIV A11BV A11BVI A11BVII A11BVIII A11BVIII1 A11BVIII2 A11BVIII3 A12D A12E M2H M2J M2K M2L M2M M3A M3B M5A M5B M5C M5D M5E M5F M5G M5H M5I M5J M5K M5L M5M M5N M5O M5P M5Q M6A M6B M6C M6D M6E M6F M6G M7A M7B M7C M7D M7E M7F M7G M7H M7I M7J M7K M7L M7M M7N M7O M7P M7Q M7R M7S M7T M8A M8B M8C M8D M8E M8F M8G M8H M8I M8J M8K M9A M9B M9C M9D M9E M9F M9G M9H M9I M9J M9K M9L M9M M9N M9O M9P M9Q M9R M9S M10A M10B M10C M10D M10E M10F M10G M10H M10I M10J M10K M10L M10M M10N M10O M11A M11B M11C M11D M11E M11F M11G M11H M11I M11J M11K M11L M12A M12B M12C M12D M12E M12F M12G M12H M13H M13I M13J M13K M13L M13M M13N M13O M13P M13Q M13R M13S M13T M14A M14B M14C M14D M14E M14F M14G M14H M14I M14J M15A M15B M15C M15D M15E M15F M15G M15H M15I M15J M15K M15L M15M M15N M15O M15P C3_A C3_B C3_C C3_D C3_E C3_F C3_G C3_G_TEXT C5_A_I C5_A_I_T C5_A_II C5_A_II_T C5_B_I C5_B_I_T C5_B_II C5_B_II_T C5_C_I C5_C_II C5_C_III C5_C_IV C5_C_V A2H1 A2H1I A2H2 A2H2I A3D2 A5B2 A5B3 A6Q1 A6Q1I A6Q2 A6Q2I A6Q3 A6Q3I A6Q4 A6Q4I A6Q5 A6Q5I A8IA A8IB1 A8IB2 A8IC A8ID A8IIA A8IIB1 A8IIB2 A8IIC A8IID A8IIIA A8IIIB1 A8IIIB2 A8IIIC A8IIID A9D1 A10EIII A10EIV A10EV A10EVA A12B1 A14A1 A14A2 A14A3 A14A4 A14A5 A15BI A15BII A19F1 A20D1 A20D2 A20D3 A33BI A33BII A33BIII A33BIV A33C1 A33C2 A33C3 A33D1 A33D2 A33D3 A34F1 A34F2 A35E1 A35E2 A35E3 A35E4 A35E5 D1_E_TEXT D2_B_I D2_C_I E4_B_4 E5_D_IV E5_D_V E5_D_V_T E5_E E5_F E5_G_1 E5_G_2 D45I D45II N1AI N1AI1 N1AI2 N1AII N1AII1 N1AII2 N1AIII N1AIII1 N1AIII2 N1AIV N1AIV1 N1AIV2 N1AV N1AV1 N1AV2 N1AVI N1AVI1 N1AVI2 N1AVII N1AVII1 N1AVII2 N1AVIII N1AVIII1 N1AVIII2 N1AVIIIA N1B2 N2AI N2AII N2AIII N2BI N2BII N2BIII N2CI N2CII N2CIII N2DI N2DII N2DIII N2EI N2EII N2EIII N2FI N2FII N2FIII N2GI N2GII N2GIII N2H N2HI N2HII N2HIII N2J N2JI N2JII N2JIII N2K N2KI N2KII N2KIII N2L N2LI N2LII N2LIII N2M N2MI N2MII N2MIII N2N N2NI N2NII N2NIII N2O N2OI N2OII N2OIII N2P N2PI N2PII N2PIII N2Q N2QI N2QII N2QIII N2R N2RI N2RII N2RIII N2S N2SI N2SII N2SIII F2_A_I F2_A_II F6_C F7_E F8_1 F8_2 F8_3 F8_4 F8_5 F8_6 F8_7 F8_8 F8_9 F8_10 E8AI E8AII E9AI E9CI E11A1 E11B1 E11A2 E11B2 E11A3 E11B3 E11A4 E11B4 E11A5 E11B5 G1_C G1_C_TEXT G2_C G2_D G2_E G2_F G2_G G2_H O1C1 B2IC1 B2IC2 B2IK B2IIC1 B2IIC2 B2IIK B2IIIC1 B2IIIC2 B2IIIK B4IC1 B4IC2 B4IG1 B4IIC1 B4IIC2 B4IIG1 B4IIIC1 B4IIIC2 B4IIIG1 B6IC1 B6IC2 B6IIC1 B6IIC2 B6IIIC1 B6IIIC2 B8IC1 B8IC2 B8IG1 B8IIC1 B8IIC2 B8IIG1 B8IIIC1 B8IIIC2 B8IIIG1 H1_A H1_B H1_C H1_D H1_E H1_F H1_G H1_H H4_A H4_B H4_C H4_D H4_E H4_F H4_G H4_H H4_I H4_J H4_K H4_L H4_M H4_N A1_I A1_O_TEXT A3M1II A3M2II A3M3II A3M4II A3M5II A5D1 A5D2 A5D3 C5I C7A1 C7B C7B1 C9C C9C1 C11C C11D C14IA C14IB C14IC C14ID C14IE1 C14IE2 C14IIA C14IIB C14IIC C14IID C14IIE1 C14IIE2 C14IIIA C14IIIB C14IIIC C14IIID C14IIIE1 C14IIIE2 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40_A C40_B C40_C B34A B34B B34C B34D B34E B34F B34G B34H B34I B34J B34K B34L B34M B36I1 B37I B37II B37III B38II B38III B39A B39B B39C B39D B39E B39F B39G B39H B39J B39K B39L B39M D1_A_I D1_A_II D1_A_III D1_A_IV D1_B_I D1_B_II D1_B_III D1_B_IV D1_C_I D1_C_II D3_G_TEXT G17G1 G17G1I G17G2 G17G2I G17G3 G17G3I G19A G19B G19C G19D G25A1 G25A2 G25A3 G25B G26C G26D G26E G26F G26G G26H G26I G27AI G27AII G27BI G27BII G27DI G27DII G27DIII G27DIV G27DIV1 D5I D5IA D5II D5IIA D6IA D6II D6IIA D8E D16BI D16BII D16BIII D16BIV D16BV D16BVI D16BVII D16BVIIA D16BVIIB E4_4 E9_1 E9_2 E9_3 E9_4 E9_5 E2IA E2IB E2IC E2IIA E2IIB E2IIC E2IIIA E2IIIB E2IIIC A3_BM A3_CI A3_CII A3_D1 A3_D2 A3_D3 A3_D4 A3_D5 A4_AM A4_BM A4_CM A5_A1 A5_A2 A5_A3 A5_A4 A5_B1 A5_B2 A5_B3 A5_B4 A5_BII1 A5_BII2 A5_BII3 A5_BII4 A5_C1 A5_C2 A5_C3 E43II E43III F7BI F7BII F7BIII F7BIV F7BV G6AI G6AII G6AIII G6AIV G6AV G6AVI G6AVI1 G6BI G6BII G7B PN18_B N5_F PN18_C PN18_D PN18_E N5_G S3_H PN18_F N5_H F1_A P1_A PN18_G PN18_H S3_I PN61_A S3_J F1_B PN61_B P1_B S3_K PN61_C S3_L F1_C PN61_D S3_M F1_D P1_B1 P1_C F1_E PN61_E S3_N P1_D PN61_F F1_F S3_O PN61_G P1_E S3_P F1_G S4_A P1_F S4_B PN61_H F1_H S4_C F1_I PN61_I S4_D F1_J PN61_J S4_E F1_K P1_G S4_F PN61_K F1_L PN61_L F1_M S4_G F1_N P1_G1 PN62_A P1_H F2_A S4_H P1_I F2_B PN62_B P1_J F2_C S4_I PN62_B1 P2_A S4_J F2_D P2_B PN62_C P2_C S4_K PN62_D S4_L P2_D F2_E PN62_E S4_M PN62_F P2_E S4_N F2_F S4_O P2_F PN62_G F2_G P2_G F2_H PN62_H P2_H S5_A1 P2_I F3_A PN62_I PN62_J S5_A2 PN63_A P3_A PN63_B F3_B PN63_C P3_B PN63_D F3_C S5_B F3_D P3_C PN63_E F3_E PN63_F PN63_G F3_F PN63_H PN63_I P3_D F3_G S5_C F3_H PN6_A F3_I P3_D1 PN6_B P3_E PN6_C F3_J PN6_D S5_D F3_K P3_F S5_E F4_A PN6_E P3_G F4_B P3_H F4_C F4_D PN6_F T1_A F4_E PN6_G P3_I PN6_H PN6_I P3_J T1_B F4_F1 T1_C P3_K T1_D P3_L P3_M T1_E S1_A PN181_A F4_F2 T1_F S1_B PN181_A1 T1_FN S1_C S1_D PN181_B F4_F3 T1_G S1_E PN181_C F4_G PN181_D F4_H F4_I PN181_E T1_H S1_F T1_I PN181_F T1_J F5_A S1_G T1_K PN181_G T1_L T1_M PN181_H T1_N S1_H F5_B T2_A PN181_J PN181_K T2_B PN181_L T2_C S1_I PN181_M F5_C T2_D PN181_N S1_J PN181_O S1_K PN182_A F5_D S1_L T2_E F5_E S1_M F5_F N1_A PN182_A1 T2_F S1_N T2_G N1_B PN182_B T2_H S1_O T2_I S1_P PN182_B1 N1_C T3_A S2_A PN182_C T3_B N1_D T3_C PN182_D S2_B T3_D N1_E PN182_E S2_C T3_E N1_F S2_D PN182_F N1_G T3_F S2_E T3_G PN182_F1 N3_A T3_H PN182_G T3_I S2_F PN182_H T3_J N3_B T4_A N3_C T4_B PN182_I T4_C T4_D S2_G T4_E N3_D N3_E T4_F PN182_J N3_F S2_H N3_G PN182_K T4_F1 N3_H S2_I N3_I N3_J PN182_L T4_G N4_A T4_H T4_I N4_B S3_A PN182_M N4_C T5_A S3_B N4_D S3_C N4_E S3_D PN182_N N4_F S3_E N4_G PN182_O T5_B N4_H N5_A PN183_A S3_F N5_B T5_C N5_C PN183_B N5_D S3_G T5_D PN183_C N5_E PN183_D T5_E T5_F PN18_A PN183_E PN183_F PN183_G PN183_H tehotenstvo, detstvo, biologické, psychické, sociálne a enviromentálne rizikové faktory, ELSPAC
Vplyv genetických a environmentálnych faktorov na prevalenciu včasnej inzulínovej rezistencie Martin Gajdoš Behaviorálne faktory - socio-ekonomické Behaviorálne faktory - životný štýl, stres, dieta, fyzická aktivita Genetické faktory Identifikátor Skupina podľa rodinnej anamnézy Pohlavie Vek Výška Hmotnosť Body Mass Index Pás Tlak krvi systolický Tlak krvi diastolický Glukóza - S Albumín - S Kreatinín - S Triacylglyceroly HDL cholesterol - S Cholesterol - S LDL cholesterol - S VLDL cholesterol - S Kyselina močová - S Mikroalbuminúria (ranná vzorka) Advanced glycosylated end products - carbonyl methyl lysine (AGE-CML) Advanced oxidated protein product (AOPP) AOPP/Alb AGEs/Alb Advanced glycosylated end products receptor (RAGE) Advanced glycosylated end products (AGE) Vitamín D Parathormón - S Inzulínová senzitiva (QUICKI) Inzulín - S Kreatinín klírens K-DOQI Inzulínová senzitiva (HOMA) CRP supersenzitívne Interleukín-6 Adiponektín - S Leptín Rezistín - S Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α) Pôrodná hmotnosť Fajčenie Fyzická aktivita Diéta Lieky Interleukín-1A (polymorfizmus) Interleukín-1B (polymorfizmus) Interleukín-6 (polymorfizmus) Interleukín-10 (polymorfizmus) PPAR-gamma C1 (PPARγC1) (polymorfizmus) PPAR-delta 1 (PPARδ1) (polymorfizmus) PPAR-delta 2 (PPARδ2) (polymorfizmus) PPAR-delta 3 (PPARδ3) (polymorfizmus) PPAR-gamma C (PPARγC) (polymorfizmus) Tumor nekrotizujúci faktor alfa 238 (TNF-α238) (polymorfizmus) Tumor nekrotizujúci faktor alfa 308 (TNF-α308) (polymorfizmus) Tumor nekrotizujúci faktor alfa 376 (TNF-α376) (polymorfizmus) Bielkoviny - U Bilirubín - U Hemoglobín - U Ketolátky - U pH - U Antropometrické, biochemické a genetické údaje inzulínová senzitivita, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm, diabetes mellitus 2. typu, adolescenti, dospelí, seniori, rodinná anamnéza, genetický polymorfizmus
PROAH - Kvalita farmakologickej liečby arteriálnej hypertenzie na Slovensku Martin Gajdoš Behaviorálne faktory - socio-ekonomické Behaviorálne faktory - životný štýl, stres, dieta, fyzická aktivita Chemické faktory - lieky Populácia - ľudská - pacienti Číslo záznamu Rok zaradenia Rok narodenia Pohlavie Diabetes melitus Potvrdená ischemická choroba srdca alebo iný ekvivalent artériosklerózy Dĺžka trvania hypertenzie Dĺžka trvania akejkoľvek farmakologickej antihypertenzívnej liečby Vek Výška Hmotnosť Body Mass Index Fajčenie Cholesterol - S HDL cholesterol - S Tlak krvi systolický Tlak krvi diastolický SCORE Hypertrofia ľavej komory podľa EKG, RTG alebo Echokardiogramu Mikroalbuminúria, proteinúria alebo sérový kreatinín > 120 umol/l Dodržiavanie nefarmakologických opatrení Antihypertenzíva (počet druhov) Diuretikum (kvalitatívne) ACE- inhibítor (kvalitatívne) Inhibítor AT1 receptorov (sartan) (kvalitatívne) Beta-blokátor (kvalitatívne) Blokátor Ca kanálov (kvalitatívne) Alfa blokátor (kvalitatívne) Iné antihypertenzívum (kvalitatívne) Antiagregačná alebo antikoagulačná liečba Hypolipidemická liečba (kvalitatívne) Statín (kvalitatívne) Kvalita ambulantnej antihypertenzívnej liečby na Slovensku krvný tlak, rizikové faktory aterosklerózy, kvalita farmakologickej liečby, antihypertenzíva
Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám Jana Chovancová Chemické faktory Populácia ID záznamu Toxický ekvivalent PCDD/PCDF Toxický ekvivalent dl-PCB Polybrómované difenylétery (PBDE) Polychlórovaný bifenyl 138 (PCB 138) Polychlórovaný bifenyl 153 (PCB 153) Polychlórovaný bifenyl 180 (PCB 180) Hexachlórbenzén (HCB) p,p'-dichlórdifenyldichlóretylén (p,p´-DDT) Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám Dioxíny, PCB, PBDE, HCB, p, p´-DDE, ľudská expozícia, denný príjem, krvné sérum, materské mlieko
Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat Beáta Drobná Chemické faktory Populácia ID záznamu Polychlórovaný bifenyl 28 (PCB 28) Polychlórovaný bifenyl 52 (PCB 52) Polychlórovaný bifenyl 101, +84, 90, 89, 113 (PCB 101, +84, 90, 89, 113) Polychlórovaný bifenyl 153 (PCB 153) Polychlórovaný bifenyl 138 (PCB 138) Polychlórovaný bifenyl 180 (PCB 180) Polychlórovaný bifenyl 123 (PCB 123) Polychlórovaný bifenyl 118 (PCB 118) Polychlórovaný bifenyl 114 (PCB 114) Polychlórovaný bifenyl 105 (PCB 105) Polychlórovaný bifenyl 167 (PCB 167) Polychlórovaný bifenyl 156 (PCB 156) Polychlórovaný bifenyl 157 (PCB 157) Polychlórovaný bifenyl 189 (PCB 189) Polychlórovaný bifenyl 77 (PCB 77) Polychlórovaný bifenyl 81 (PCB 81) Polychlórovaný bifenyl 126 (PCB 126) Polychlórovaný bifenyl 169 (PCB 169) Toxický ekvivalent monoorto-PCB Toxický ekvivalent non-orto PCB Toxický ekvivalent dl-PCB 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-furán 1,2,3,7,8-pentachlórdibenzo-furán 1,2,3,4,7,8-hexachlórdibenzo-furán 1,2,3,6,7,8-hexachlórdibenzo-furán 1,2,3,7,8,9-hexachlórdibenzo-p-dioxín 1,2,3,4,6,7,8-heptachlórdibenzo-p-dioxín Oktachlórdibenzo-p-dioxín Toxický ekvivalent PCDD 2,3,4,7,8-pentachlórdibenzo-furán 1,2,3,7,8,9-hexachlórdibenzo-furán 2,3,4,6,7,8-hexachlórdibenzo-furán 1,2,3,4,6,7,8-heptachlórdibenzo-furán 1,2,3,4,7,8,9-heptachlórdibenzo-furán Oktachlórdibenzo-furán Toxický ekvivalent PCDF Toxický ekvivalent PCDD/PCDF Toxický ekvivalent celkový Lipidy Raven test Home skóre Mentálny vývojový index (MDI) Psychomotorický vývojový index (PDI) Denný príjem toxického ekvivalentu Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat polychlórované bifenyly, dioxíny, dojča, expozícia, mentálny vývoj, psychomotorický vývoj
Modulovanie prenosu tepla v izolovanej pečeni Anton Kebis Populácia - živočíšna, zvieratá Číslo zvieraťa Označenie skupiny Hmotnosť - Zviera Hmotnosť - Pečeň Teplota pečene Teplota lavážneho roztoku Doba laváže pečene Teplota prezervačného roztoku Ochladzovanie pečene Portálny prietok Tvorba žlče Spotreba kyslíka O2 Laktátdehydrogenáza (LDH) - aktivita Alanín transamináza (ALT) - aktivita Aspartataminotransferáza (AST) - aktivita Gamaglutamyltransferáza (GGT) Obsah sušiny v pečeni Adenozín trifosfát (ATP) - obsah Adenozín difosfát (ADP) - obsah Adenozín monofosfát (AMP) - obsah Interleukín-6 (expresia) Interleukín-10 (expresia) Metaloproteináza 2 (expresia) Metaloproteináza 9 (expresia) Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α) - expresia Nuklear faktor kappa b 1 (NFkb1) - expresia Transkripčný faktor (Myc) - expresia Endotelín (END1) - expresia Hypoxiou indukovaný faktor (Hif 1ɑ 1) - expresia Ischémiou-reperfúziou indukovaný faktor (ISRIP) - expresia Mitogen-aktivovaná protein kináza (MAPK8) - expresia Retikuloendoteliálny onkogen homolog (REL A) - expresia Solute glucos transporter type 2 (Glut 2) (SLC2) - expresia Poškodenie DNA hepatocytov Modulovanie prenosu tepla v izolovanej pečeni Potkan, izolovaná pečeň, Konvektívny prenos tepla, konduktívny prenos tepla, prezervačné poškodenie pečene, reperfúzne poškodenie pečene, energetický metabolizmus izolovanej pečene, expresia cytokínov, protoonkogénov, metaloproteináz,
Zavedenie nového metodického systému na detekciu imunosupresív u pacientov po transplantácii obličiek Martina Valachovičová Chemické faktory Populácia - ľudská - zraniteľné skupiny ID záznamu Cyklosporín A Takrolimus Sirolimus Everolimus Imunosupresíva - projekt IMUNO imunosupresíva, cyklosporin A, takrolimus, sirolimus, everolimus
Preventívne účinky funkčných potravín obohatených o prírodné zdroje bioaktívnych látok na rizikové faktory chronických degeneratívnych chorôb Alexander Maďarič Populácia Verejné zdravotníctvo - epidemiológia neinfekčných chorôb ID záznamu Glukóza - S Albumín - S Celkové bielkoviny Kyselina močová - S Cholesterol - S HDL cholesterol - S LDL cholesterol - S VLDL cholesterol - S Triacylglyceroly Aspartát aminostransferáza (AST) Alanín transamináza (ALT) Alkalická fosfatáza (ALP) - S Vápnik - S Horčík - S Sodík Draslík Železo Leukocyty Erytrocyty Hemoglobín celkový Hematokrit Stredný objem erytrocytov (MCV) Priemerný bunkový hemoglobín Stredná farebná koncentrácia (MCHC) Krivky erytrocitov Stredný objem trombocytov (MPV) Stredný objem trombocytov Neutrofily Lymfocyty Monocyty Eozinofily Bazofily Imunologický parameter CD11b/Ly Imunologický parameter CD11b/Mo Imunologický parameter CD11b/GR Imunologický parameter CD54/Ly Imunologický parameter CD54/Mo Imunologický parameter CD54/Gr Imunologický parameter CD62L/Ly Imunologický parameter CD62L/Mo Imunologický parameter CD62L/GR Imunologický parameter CD3+ Imunologický parameter CD4+ Imunologický parameter CD8+ Imunologický parameter CD4/CD8 Imunologický parameter CD3-CD16 Imunologický parameter CD19+ Imunologický parameter CD3+DR+ Glutatión Glutatión v erytrocytoch Superoxiddizmutáza v erytrocytoch Selén Homocysteín Celkový antioxidačný status (TAS) Vitamín B12 Malondialdehyd Vitamín C Vitamín A Beta karotén Konjugované diény Asymetrický dimetylarginín Etylgalokatechín (EGC) Etylkatechín Etylgalokatechín galát (EGCg) Etylkatechýn galát (ECg) Preventívne účinky funkčných potravín obohatených o prírodné zdroje bioaktívnych látok na rizikové faktory chronických degeneratívnych chorôb funkčná potravina, bioaktívne látky, imunita organizmu.
Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík Martina Valachovičová Behaviorálne faktory - životný štýl, stres, dieta, fyzická aktivita ID záznamu Pohlavie Vek Stravovanie Body Mass Index Glukóza - S Albumín - S Celkové bielkoviny Kyselina močová - S Cholesterol - S Triacylglyceroly HDL cholesterol - S LDL cholesterol - S VLDL cholesterol - S Aspartát aminostransferáza (AST) Alanín transamináza (ALT) Alkalická fosfatáza (ALP) - S Vápnik - S Horčík - S Sodík Draslík Železo Leukocyty Erytrocyty Hemoglobín celkový Hematokrit Vitamín C Vitamín A Beta karotén Malondialdehyd Konjugované diény Koenzým Q10 Vitamín B6 Homocysteín Interleukín-6 Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α) Apoliproteín A Inzulín - S Celkový antioxidačný status (TAS) Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík výživa, rastlinná potrava
SIALON - Capacity Building in Prevalence Estimation Using Non-Invasive Methods among MSM in Southern and Eastern Europe Massimo Mirandola Populácia - ľudská Verejné zdravotníctvo - epidemiológia infekčných chorôb Kód klienta Dátum odberu Miesto odberu Výsledok HIV testu Testovanie zo slín HIV, AIDS, muži, homosexuáli
Environmental Mn/Cu status in relation to Creutzfeldt-Jakob Disease Vlasta Mašánová Chemické faktory - anorganické - kovy a ich zlúčeniny ID záznamu Kód vzorky Popis vzorky Mangán Meď Vzťah Mn/Cu ku CJD Creutzfeldt-Jakobova choroba, Mn/Cu disbalancia, mangán, meď
Heavy metals (Pb, Cu, Zn, Se) in pathogenesis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Laurence Fuortes Chemické faktory - anorganické - kovy a ich zlúčeniny ID záznamu Meď Zinok Selén Olovo Ťažké kovy v patogenéze ADHD ťažké kovy, ADHD, deti, pyknogenol, suplementácia
Štúdium variability klinických izolátov salmonel v SR Viktor Majtán Biologické faktory - baktérie ID záznamu Fágotyp Hydrofobicita buniek (BATH) Motilita Biofilm Plazmidový profil Gén virA Gén STN Gén IroB Integróny Rezistotyp Pulzotyp Variabilita salmonel Salmonelóza, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Fágotypy, integróny, Multirezistencia, Plazmidový profil, DNA analýza, DNA chip, Faktory virulencie
Štúdium vplyvu vybraných toxických prvkov ( Pb, Cd a Hg) za spolupôsobnosti PCB na hladiny hormónov štítnej žľazy a neurobehaviorálny vývoj dieťaťa Monika Ursínyová Chemické faktory - anorganické - kovy a ich zlúčeniny Populácia - ľudská - deti Protokolové č. vz. Kadmium Olovo Ortuť Tyreotropný hormón (TSH) Tyroxín (T4) Tyroxín voľný (fT4) Trijodtyronín (T3) Trijodtyronín voľný (fT3) Protilátky proti tyroxínperoxidáze (anti TPO) Vplyv toxických prvkov (Pb, Cd, Hg) na hormóny štítnej žľazy endokrínne disruptory, toxické kovy, PCB, hormóny štítnej žľazy, neurobehaviorálny vývoj
Genomické a negenomické účinky vitamínu D v prevencii a v liečbe osteopénie/ osteoporózy Viera Spustová Chemické faktory Populácia - ľudská - pacienti ID Diagnóza Hmotnosť Výška Body Mass Index Vek Vek menoupauzy Fraktúry 25-hydroxyvitamín D Kostná hustota krčku femuru (NF BMD) Kostná hustota lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 BMD) T-skóre krčka femuru (FT Skóre) T-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 T skóre) T-skóre lumbálneho stavca L1 (L1T skóre) T-skóre lumbálneho stavca L2 (L2T skóre) T-skóre lumbálneho stavca L3 (L3T skóre) T-skóre lumbálneho stavca L4 (L4T skóre) Glukóza - S Inzulín - S Inzulínová senzitiva (QUICKI) Cholesterol - S Triacylglyceroly HDL cholesterol - S Vápnik - S Vápnik - U Odpad vápnika - U Frakčná exkrécia vápnika Vápnik intracelulárny (Ca-i) Vápnik ionizovaný (Ca2+) Fosfor - S Odpad fosforu - U Frakčná exkrécia fosforu Horčík - S Odpad horčíka - U Frakčná exkrécia horčíka Horčík ionizovaný Kreatinín - S Kreatinín - U Kalkulovaný klírens kreatinínu Vápnik/Kreatinín Diuréza Alkalická fosfatáza (ALP) - S Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S CRP (C-reaktívny proteín) CRP (C-reaktívny proteín) supersenzitívny Advanced glycosylated end products (AGE) Advanced oxidated protein product (AOPP) C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx) Parathormón - S Osteokalcín - S Genomické a negenomické účinky vitamínu D v prevencii a v liečbe osteopénie/osteoporózy inzulínová senzitivita, vitamín D, parathormón, negenomické účinky, osteopénia/ osteoporóza, intracelulárne Ca, genomické účinky, lipidový metabolizmus
Polymorfizmus génov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus a ich úloha v rozvoji osteoporózy Viera Spustová Genetické faktory ID Vek Vek menoupauzy Diagnóza Pohlavie Fraktúry Terapia Suplementácia Vápnik/Vitamín D Terapia lipidov Dávka Vitamínu D Hmotnosť Výška Body Mass Index Vitamín D receptor (VDR) - polymorfizmus Estrogén receptor α I - polymorfizmus Estrogén receptor α II - polymorfizmus Kolagén typ 1 α 1 (Col1a1) - polymorfizmus Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α) - polymorfizmus Glukóza - S Inzulín - S Inzulínová senzitiva (QUICKI) 25-hydroxyvitamín D 1,25-dihydroxyvitamín D Parathormón - S Kreatinín - S Kreatinín - U Kalkulovaný klírens kreatinínu Diuréza Estradiol Tumor nekrotizujúci faktor alfa vysoko senzitívny (hs TNF-α) Leptín Interleukín-6 Interleukín 7 Adiponektín - S Rezistín - S Osteoprotegerín RANKL CRP (C-reaktívny proteín) CRP (C-reaktívny proteín) supersenzitívny C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx) Alkalická fosfatáza (ALP) - S Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S Osteokalcín - S Advanced glycosylated end products (AGE) Advanced oxidated protein product (AOPP) Cholesterol - S HDL cholesterol - S Triacylglyceroly Vápnik intracelulárny (Ca-i) Vápnik ionizovaný (Ca2+) Vápnik - S Odpad vápnika - U Frakčná exkrécia vápnika Vápnik - U Fosfor - S Odpad fosforu - U Frakčná exkrécia fosforu Horčík ionizovaný Horčík - S Odpad horčíka - U Frakčná exkrécia horčíka Kostná hustota krčku femuru (NF BMD) T-skóre krčka femuru (FT Skóre) T-skóre lumbálneho stavca L1 (L1T skóre) T-skóre lumbálneho stavca L2 (L2T skóre) T-skóre lumbálneho stavca L3 (L3T skóre) T-skóre lumbálneho stavca L4 (L4T skóre) Kostná hustota lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 BMD) T-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 T skóre) Polymorfizmus génov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus a ich úloha v rozvoji osteoporózy osteopénia/osteoporóza, polymorfizmus VDR receptora, polymorfizmus estrogénového receptora, polymorfizmus kolagénu typ 1alfa1, parathormón, 25(OH) vitamín D, osteoprotegerín, RANKL, osteokalcín, C-telopeptid kolagénu typ 1
Renálna osteodystrofia - nové perspektívy prevencie a terapie Rastislav Dzúrik Populácia ID Pohlavie Vek Menopauza 25-hydroxyvitamín D Výška Hmotnosť Body Mass Index Kolagén typ 1 α 1 (Col1a1) - polymorfizmus Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α) - polymorfizmus Proteinúria kvantitatívna -U Vápnik intracelulárny (Ca-i) Vápnik ionizovaný (Ca2+) Vápnik - S Odpad vápnika - U Frakčná exkrécia vápnika Súčin Vápnik-S Fosfor-S Fosfor - S Odpad fosforu - U Frakčná exkrécia fosforu Draslík Sodík Kyselina močová - S Kreatinín - S Kalkulovaný klírens kreatinínu Kreatinín - U Odpad kreatinínu - U Odpad horčíka - U Močovina - S Odpad močoviny -U Prívod bielkovín Albumín - S Alkalická fosfatáza (ALP) - S Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S Železo 1,25-dihydroxyvitamín D Parathormón - S Osteokalcín - S C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx) Osteoprotegerín RANKL Diuréza Inzulín - S Glukóza - S Inzulínová senzitiva (QUICKI) Hydrogénuhličitanový anión (HCO3-) Tlak krvi systolický Tlak krvi diastolický T-skóre lumbálneho stavca L4 (L4T skóre) T-skóre lumbálneho stavca L3 (L3T skóre) Kostná hustota lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 BMD) T-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 T skóre) Z-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L14Zscore) Kostná hustota krčku femuru (NF BMD) T-skóre krčka femuru (FT Skóre) Z-skóre krčku femuru (NFZscore) Kostná hustota trochantér (Tr BMD) T-skóre trochanteru (TrT skóre) Z-skóre trochanteru (TrFZscore) T-skóre lumbálneho stavca L1 (L1T skóre) T-skóre lumbálneho stavca L2 (L2T skóre) Renálna osteodystrofia - nové perspektívy prevencie a terapie inzulínová senzitivita, vitamín D, parathormón, negenomové účinky, osteodystrofia, intracelulárne Ca, genómové účinky, DNA damage
Molekulárna analýza antibiotickej rezistencie netýfusových sérovarov salmonel Viktor Majtán Biologické faktory - baktérie ID záznamu Fágotyp Rezistotyp Pulzotyp Integróny Genomický ostrov SGI1 Biofilm Biofilm - interpretácia Plazmidový profil Hydrofobicita buniek (BATH) Motilita Betalaktamáza TEM Betalaktamáza PSE Betalaktamáza SHV Betalaktamáza OXA1 Betalaktamáza OXA2 Betalaktamáza CTXM Betalaktamáza CMY/LAT ATB rezistencia netýfusových sérovarov salmonel Salmonella Typhimurium, rezistencia na ATB, faktory virulencie, biofilm, molekulárne markery virulencie a rezistencie
Kostný metabolizmus u vybranej genetickej poruchy – Downovho syndrómu: vplyv genetických a nutričných faktorov Mária Šustrová Behaviorálne faktory Genetické faktory - vrodené Populácia - ľudská - zraniteľné skupiny ID Pohlavie Vek Hmotnosť Výška Body Mass Index Inzulínová senzitiva (QUICKI) Albumín - S Celkové bielkoviny Alanín transamináza (ALT) Aspartát aminostransferáza (AST) Cholesterol - S Triacylglyceroly HDL cholesterol - S Kreatinín - S Odpad kreatinínu - U Močovina - S Kyselina močová - S Chloridy - S Železo Kreatinín klírens CRP (C-reaktívny proteín) Glukóza - S Inzulín - S LDL cholesterol - S Alkalická fosfatáza (ALP) - S Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S Vápnik - S Horčík - S Fosfor - S Odpad horčíka - U Odpad fosforu - U Odpad vápnika - U Frakčná exkrécia vápnika Frakčná exkrécia horčíka Frakčná exkrécia fosforu Parathormón intaktný (PTH) 25-hydroxyvitamín D 1,25-dihydroxyvitamín D Osteokalcín - S C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx) Osteoprotegerín ampliRANKL Katepsín K CRP (C-reaktívny proteín) supersenzitívny Interleukín-6 Tyreotropný hormón (TSH) Folikuly stimulujúci hormón (FSH) Tyroxín voľný (fT4) Progesterón DHEA-sulfát Estradiol Testosterón Advanced glycosylated end products (AGE) Advanced oxidated protein product (AOPP) pH Kostná hustota krčku femuru (NF BMD) Z-skóre krčku femuru (NFZscore) Kostná hustota lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 BMD) Z-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L14Zscore) Z-skóre trochanteru (TrFZscore) Protilátky proti tyroxínperoxidáze (anti TPO) Imunologický parameter CD3+ Imunologický parameter CD3+ - absolútne množstvo Imunologický parameter CD4+ Imunologický parameter CD4+ - absolútne množstvo Imunologický parameter CD8+ Imunologický parameter CD8+ - absolútne množstvo Imunologický parameter CD4/CD8 Imunologický parameter CD16+56 Imunologický parameter CD16+56 - absolútne množstvo Imunologický parameter CD3+ - aktivované Imunologický parameter CD3+ - aktivované - absolútne množstvo Imunologický parameter CD19+ Imunologický parameter CD19+ - absolútne množstvo Lymfocyty - absolútny počet Leukocyty Erytrocyty Hemoglobín celkový Hematokrit Trombocyty Neutrofily Neutrofily - absolútne množstvo Lymfocyty Eozinofily Eozinofily - absolútne množstvo Autoprotilátky proti endomýziu (AEmA) Autoprotilátky proti deamidovánemu gliadínu (AGA) Protilátky proti hladkým svalom (ASMA) Antinukleárne protilátky (ANA) Autoprotilátky proti štítnej žlaze (ATA) Imunoglobulín G Imunoglobulín A Imunoglobulín M Imunoglobulín E Imunoglobulín E - špecifický α2 makroglogublín α-1-antitrypsín Glutatiónperoxidáza v erytrocytoch Superoxiddizmutáza Celkový antioxidačný status (TAS) Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α) - polymorfizmus Kolagén typ 1 α 1 (Col1a1) - polymorfizmus ESRal - polymorfizmus Kostný metabolizmus u vybranej genetickej poruchy – Downovho syndrómu: vplyv genetických a nutričných faktorov Downov syndróm, Vitamín D, Markery kostného metabolizmu, Osteoprotegerín-ligand, Malabsorpcia, Kostná denzita, Parthormón, Osteoprotegerín, Génové polymorfizmy, Pohlavné hormóny
Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia - Vplyv faktorov životného štýlu na zdravie Martin Gajdoš Behaviorálne faktory - závislosti, drogy, alkohol, tabak, hazard Behaviorálne faktory - životný štýl, stres, dieta, fyzická aktivita Genetické faktory Populácia - ľudská Populácia - ľudská - deti Populácia - ľudská - seniori Populácia - ľudská - zdravé osoby, dobrovoľníci Populácia - živočíšna, zvieratá ID Dátum narodenia Pohlavie Vek Výška Hmotnosť Body Mass Index Pás Tlak krvi systolický Tlak krvi diastolický Pulz Kostná hustota proximálneho femuru (ToF BMD) T-skóre proximálneho femuru Z-skóre proximálneho femuru Množstvo minerálu v kosti proximálneho femuru Plocha kosti proximálneho femuru Kostná hustota krčku femuru (NF BMD) T-skóre krčka femuru (FT Skóre) Z-skóre krčku femuru (NFZscore) Množstvo minerálu v kosti krčku femuru Plocha kosti krčku femuru Kostná hustota lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 BMD) T-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 T skóre) Z-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L14Zscore) Množstvo minerálu v stavcoch L1_4 Plocha kosti stavcov L1-L4 Kostná hustota celého tela - Total Body T-skóre celého tela Z-skóre celého tela Množstvo minerálu celého tela - Total Body Plocha kosti celého tela Množstvo tkaniva celého tela - Total Body Množstvo tuku celého tela - Total Body Množstvo svalu celého tela - Total Body Množstvo tuku v tkanive celého tela Z-skóre - Množstvo tuku v tkanive celého tela Hmotnosť celého tela - Total Body Množstvo tuku celého tela z celkovej hmotnosti Dátum vyšetrenia Kalkulovaný klírens kreatinínu - MDRD Alkalická fosfatáza (ALP) - S Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S Alanín transamináza (ALT) Gamaglutamyltransferáza (GGT) Albumín - S CRP (C-reaktívny proteín) Glukóza - S Kreatinín - S Vápnik - S Horčík - S Fosfor - S Kyselina močová - S Cholesterol - S Triacylglyceroly HDL cholesterol - S LDL cholesterol - S VLDL cholesterol - S Bilirubín - U Bielkoviny - U Glukóza - U kvalitatívne Hemoglobín - U Ketolátky - U Urobilinogén - U pH - U Bazofily - absolútne množstvo Eozinofily - absolútne množstvo Lymfocyty - absolútny počet Monocyty - absolútny počet Neutrofily - absolútne množstvo Bazofily Eozinofily Hematokrit Hemoglobín celkový Lymfocyty Priemerný bunkový hemoglobín Stredná farebná koncentrácia (MCHC) Stredný objem erytrocytov (MCV) Stredný objem trombocytov Monocyty Neutrofily Trombocyty Erytrocyty Šírka distribúcie erytrocytov (RDW-CV) Leukocyty Imunologický parameter CD4+ Imunologický parameter CD3+ Imunologický parameter CD3+CD8+ - relatívny počet Imunologický parameter CD3-CD56+ - relatívny počet Imunologický parameter CD19+ Imunologický parameter CD19+HLADR+ - relatívny počet Adiponektín (SD2) E-selektín (SD2) ICAM-1 (SD2) Interleukín-6 (SD2) Interleukín-10 (SD2) Leptín (SD2) Parathormón - S Inzulín - S 25-hydroxyvitamín D C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx) N-terminálny koniec propeptidu prokolagénu typu 1 Skupina ID Hmotnosť - Zviera Abdominálny tuk Dĺžka zvieraťa Dĺžka femuru Šírka femuru Hmotnosť - Oblička Hmotnosť - Srdce Hmotnosť - Pľúca Hmotnosť - Pečeň Mokrá váha femuru Suchá váha femuru Vápnik v sušine femuru Horčík v sušine femuru Fosfor v sušine femuru Inzulínová senzitiva (HOMA) Aspartát aminostransferáza (AST) Močovina - S Estradiol OC Hmotnosť tíbie s fibulou Hmotnosť fibule Hmotnosť tíbie Metafýza D Metafýza LSP Metafýza LYP Metafýza DYP Metafýza EYP Metafýza SYP Metafýza ML Metafýza MLD Metafýza EML Metafýza SML Metafýza FL Metafýza FLD Metafýza EFL Metafýza SFL Metafýza YM Diafýza D Diafýza LSP Diafýza LYP Diafýza DYP Diafýza EYP Diafýza SYP Diafýza ML Diafýza MLD Diafýza EML Diafýza SML Diafýza FL Diafýza FLD Diafýza EFL Diafýza SFL Diafýza YM T-BMD T-Tis T-Fat T-Fat (1) T-Lean T-BMC T-Area T-BMD (1) T-Tis (1) T-Fat (2) T-Fat (3) T-Lean (1) T-BMC (1) T-Area (1) Stredný objem trombocytov (MPV) LYMperc POCLYM ConApr ConAly IndCON PHApr PHAly IndPHA PWMpr PWMly IndPWM LPSpr LPSly IndLPS MEDpr MEDly Imunologický parameter CD8+ CD161 MONO GRAN FAGVZPL VZPL SSAO-Aorta SSAO-PF SSAO-SF poznámka Pilotná populačná štúdia Štúdia na zvieratách Kosť, denzitometrické parametre, kostná denzita, osteoporóza, telesná hmotnosť, obezita, populačná štúdia, pokus na zvieratách, ovariektómia, vysokotuková diéta, fyzická aktivita, potravina obohatená selénom