Vitajte na stránkach environmentálnej databázy Enviro

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vykonáva rozsiahle vedeckovýskumné aktivity v záujme zlepšenia zdravia a kvality života občanov Slovenskej republiky. Za účelom zvýšenia výskumného potenciálu v oblasti environmentálnych vplyvov univerzita spracovala projekt s názvom Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia , predložila ho v rámci výzvy OPVaV-2009/4.1/03-SORO na schválenie Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a v roku 2010 získala naň nenávratný finančný príspevok. Projekt Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia v sebe zahŕňal nasledovné aktivity: